Kurz: ŠKOLENÍ PERSONÁLU PRO PŘÍMOU VIZUÁLNÍ KONTROLU SVARŮ VT2 dw V SOULADU S ISO 9712, VČ. KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY

Popis kurzu

získat mezinárodně platnou kvalifikace pro oblast vizuální kontroly povrchů svarůObsah kurzu

  • 1. – 2.den: účel NDT, systém certifikace, výklad norem: ČSN EN ISO 9712, ČSN EN 13018, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520–1, ČSN EN ISO 5817, vady svarů, ukázky praktických problémů při výrobě, vybavení a pomůcky pro kontrolu, praktické hodnocení vzorků, sestavení instrukce a protokolu VT, příprava na zkoušku (testy a praktická cvičení) a následnou certifikaci dle ČSN EN ISO 9712
  • 3.den: vidění a lidské oko, středoškolská fyzika, vlastnosti světla principy optiky, řešení příkladů z optiky
  • 4.den:kvalifikační zkouška (ve spolupráci s QC Plzeň)Cieľová skupina

pro kontrolory, mistry, technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařovánímKontaktná osoba

Jana Vráblíková
+421 2/610 621 07
vrablikova@svv.cz


Organizátor