Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Cieľová skupina

OBSAH KURZU:

  • Teoretická časť: právne predpisy, informácie z odbornej literatúry…
  • Praktické časť: spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Študijné materiály: vypracované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti:

  • účastník musí absolvovať skúšku najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbornej prípravy
  • prebieha na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru a pozostáva z písomnej (test) a ústnej skúšky.
  • Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru je na overenie odbornej spôsobilosti je

  1. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  2. overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

Obsahová náplň

Možnosť platby na splátky, REPAS

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV:

1. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 870 €

2. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 700 €

3. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 520 €

Pre absolventa kurzu TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.

Termíny kurzov

14.05.2018 - 01.06.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Radomíra Šefčíková
mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 975 *** zobraziť

mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)