Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Cieľová skupina

OBSAH KURZU:

  • Teoretická časť: právne predpisy, informácie z odbornej literatúry…
  • Praktické časť: spracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

Študijné materiály: vypracované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

Skúška na overovanie odbornej spôsobilosti:

  • účastník musí absolvovať skúšku najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia odbornej prípravy
  • prebieha na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru a pozostáva z písomnej (test) a ústnej skúšky.
  • Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom Krajskom riaditeľstve požiarneho zboru je na overenie odbornej spôsobilosti je

  1. potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
  2. overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

Obsahová náplň

Možnosť platby aj na splátky, REPAS bez lehoty na podanie požiadavky na rekvalifikáciu

Ako našu prácu hodnotia naši klienti www.vzdelavanie-ke.sk/referencie

MOŽNOSTI KOMBINÁCII KURZOV:

1. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY + LEKTORSKÉ MINIMUM = 870 €

2. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY = 700 €

3. BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK + LEKTORSKÉ MINIMUM = 520 €

Pre absolventa kurzu TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY v prípade absolvovania akreditovaného kurzu LEKTOR je cena 170 €.

Termíny kurzov

15.01.2018 - 02.02.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Radomíra Šefčíková
mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 908 975 *** zobraziť

mobil:
+421 908 975 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.vzdelavanie-ke.sk

Adresa
VZDELÁVANIE Košice s.r.o.
Trieda SNP č.61/B (vedľa Spoločenského pavilónu), Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)