Transfer znalostí do praxe

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Stáva se vám, že účastníci po školení nevyužívajú novozískané znalosti v praxi? NEFUNGUJE TRANSFER

Pracovník nemá po dvojdňovom školení „Timemanagement“ preukázatelné výsledky v práci s časom? NEFUNGUJE TRANSFER

Keď nestačí dvojdňové školenie na rozvoj zručností, ako teda dosiahnuť skutočný rozvoj?

Odpovede na tieto otázky získate na našom seminári.

Cieľová skupina

pre manažérov, HR manažérov a vzdelávačov

Obsahová náplň

Základné princípy „učenia sa“

  • vysvetlenie pojmov „rozvoj“ a „učenia sa“
  • transfer poznatkov do praxe – princípy fungovania
  • organizačné vs. tréningová opatrenia na zlepšenie zručností

Transfer poznatkov do praxe v konkrétnych príkladoch

  • Prezentačné zručnosti – Hodnotenie pracovníkov – Riadenie podľa cieľov – Obchodné zručnosti

Rôzne druhy „transferové​ých“ aktivít

  • príklady aktivít, ktoré napomáhajú prenosu poznatkov do praxe
  • ako pripraviť kurz, aby podporil následný transfer znalostí do praxe
  • „záväzky účastníkov po kurze“
  • ako pracovať s „akčným plánom“

Príklady z praxe účastníkov kurzu

  • pripravte si vlastné skúsenosti – spoločne spracujeme návod, ako podporiť transfer u Vás!

Spôsoby merania „mäkkých zručností“

  • základné teórie merania a ukážky na praktických príkladoch

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ilona Hegerová

Adresa
VKC Intenzíva, s.r.o., Kutlíkova 17 (budova Technopolu), Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape