Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave - denná forma

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom kurzov je trénovať praktické návyky a zručnosti pri riešení úloh prijímacej skúšky formou zadaných vzorových písomných testov, ktoré budú predmetom prijímacej skúšky. Kurzy majú poskytnúť základné informácie o obsahu a rozsahu potrebných vedomostí na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu z matematiky(MA), základov ekonómie (ZE), jazyka anglického (JA) a nemeckého(JN).

Cieľová skupina

Absolventi všetkých typov stredných škôl, prípadne ostatní záujemcovia o štúdium na Ekonomickej univerzite (zaradenie do príslušných homogénnych skupín pre lepšie dosiahnutie cieľa kurzu podľa ukončenia typu strednej školy).

Obsahová náplň

Kurzy organizované v Bratislave – základy ekonómie, matematika, jazyk anglický aj jazyk nemecký

Lektor:
Pedagógovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Eva Filusová
tel: +421 2/593 021 01
e-mail: pripravnekurzy.bbs@euba.sk

Adresa
Palisády 22, 811 06 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/672 953 75
email: bbs@euba.sk
web: www.euba.sk/bbs

Adresa
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Dolnozemská ulica č.1, Bratislava Zobraziť na mape