DETAIL KURZU

SILA SEBAMOTIVÁCIE - Sebarealizácia, sebauplatnenie, zmysel existencie (2+2+2 DNI/ 1-4os.)

Od:

Espiral, s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Ak sa Vám zdá, že niečo máte zmeniť, tak sa Vám to nezdá

~

HĽADÁM SA!?

~

Hľadáte odpovede na otázky v oblastiach: Sebarealizácie, seba uplatnenia, zmyslu svojej existencie?

~

Hľadáte pre seba nové zdroje, silné motivačné faktory, formy ako si veriť a dosahovať úspech?

~

Hľadáte oblasť, v ktorej chcete stabilne a s nadšením pôsobiť a využívať svoje talenty? Nevadí, ak ich dnes nepoznáte…

~

Potom Vás srdečne pozývame do skupinových transformaný tréning, určených na prebudenie a nabudenie, pre získanie pevnej pôdy pod nohami a osobnej flexibility.

Budeme tu spolu s Vami:

 • Pri hľadaní a nachádzaní seba
 • Pre všetkých, ktorí cítia, že chcú vo svojom fungovaní niečo zmeniť a potrebujú to uchopiť
 • Pri spoznávaní, pomenovávaní, znovu objavovaní talentov, významných schopností, zručností – dobrá myseľ a bdelý charakter, sú top – kľúčové je efektívne ich využívať
 • Pri hľadaní cesty v seba-rozvoji, hlbšom seba-uplatnení sa v živote
 • Pre ľudí, ktorí zápasia s dlhodobou únavou, vyčerpanosťou na telesnej i duševnej úrovni a chcú vedieť ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia
 • Pri budovaní a rozvíjaní všímavosť , ktorá je kľúčom k dosiahnutiu našich túžob a cieľov – zameranie pozornosti
 • Pri umocňovaní vnútornej disciplíny ako nástroja na smerovanie životodarnej energie
 • Pri odhaľovať, ako víťaziť nad strachmi a obavami – ako využívať všetky dostupné príležitostí na redukovanie stresu
 • Spolumotivovať, inšpirovať, nabádať a posmeľovať pre nové odvážne kroky

Čo získate, do čoho vykročíte?

 • Vyťažíte z problémov príležitosti
 • Naučíte sa opúšťať zónu komfortu a dovolíte si tak napredovať vo svojom živote
 • Podniknete obdivuhodné kroky, aby ste sa vo svojom živote pohli smerom dopredu, posilníte si zmysel svojho života
 • Osvojíte si efektívne plánovanie svojej budúcnosti a zároveň schopnosť žiť a vychutnávať svoj život v prítomnom okamžiku
 • Stanete sa nadšeným a motivovaným pre svoje vzťahy, zdravie, prácu
 • Cez nové poznanie získate nový náhľad na možnosti, ktoré uvidíte pri svojej práci, práci so spolupracovníkmi, vo vzťahoch všeobecne
Obsah kurzu

~ Byť najlepší – je najväčší nepriateľ toho, ako byť jedinečný ~

3 workshop-y s jednotlivými modulmi, na seba navzájom nadväzujú, majú za úlohu pomôcť účastníkom prerásť samých seba, odstrániť bloky na ceste k celistvosti a pomôcť im objaviť a rozvinúť ich potenciál.

Absolvovanie všetkých modulov nie je podmienkou, je však výhodou.

1. Workshop: ZMENA v PREMENE – porozumieť sám sebe a svojmu príbehu

 • Počet účastníkov: max 4

Čo potrebujeme pre efektívnu zmenu v našom živote?

 • Vedieť a veriť, že môžeme ovplyvniť a zmeniť svoje správanie a získať účinné zdroje pre zvládanie stresu a náš úspech
 • Pochopiť, že vlastná zmena je spôsobilosť, ktorá sa dá naučiť a zdokonaľovať
 • Vedieť si vytvoriť plán činnosti a vytrvať

Potrebné je uvedomovať si svoju voľbu a byť zodpovedný za svoje činy.

 • Súčasťou je prekvapenie z dielne Lenkaustiky: Arteterapia /Automatická kresba s Lenkou a práca s podvedomím

„Zmena – je najväčšou istotou v živote… Ako i … Najväčšou istotou v živote je to, že ZMENA nastane.“ Ak sa zmeníme, zmení sa svet!“ [Novalis]

2. Workshop: Poďme si rozumieť – porozumieť svetu okolo mňa a získať kontrolu nad svojim životom

Počet účastníkov: max 4

 • Prejdime od myslenia k cíteniu ~ od hovorenia k počúvania ~ od vypočutia k prijatiu ~ od potrieb k spolupatričnosti
 • Koncept nenásilnej komunikácie, ako dôležitej súčasti zrelých rozhodnutí, partnerské rozhovory, pokročilé formy empatie človeka k sebe samému a svojmu okoliu

Súčasťou sú:

 • Pokročilé arteterapeutické metódy, prepájajúce myslenie v kombinácii s intuitívnou tvorivosťou, z dielne Lenkaustiky s Lenkou.
 • 2-hodinový bonusový večer – zážitkové jazdenie s Niki v EquiRelax – Jazdou v sedle prerásť samu/samého seba

Pod vedením Niki a v spolupráci s koníkom Donom, zažijete neopakovateľné chvíle prijatia, vypočutia, uznania a radosť z osobnostného rastu, … zabudnete na okolitý svet a starosti v ňom, svojej duši doprajete pobyt v oáze pokoja, doprajete si uzdravenie, ako po duševnej, tak fyzickej stránke.

3. Workshop: Nezlomná sila seba-motivácie a motivácie, stres manažment

(strhnite svoje okolie pre nadšenie)

Počet účastníkov: max 4

 • Vytváranie pulzujúcich, vibrujúcich a úspešných stratégií, preberanie iniciatívy vo svojom živote
 • Poznanie a riadenie vlastných cieľov, realizácia stratégií a uskutočňovanie plánov, za preberania plnej zodpovednosti
 • Hľadanie vlastných odpovedí na otázky a témy, ktoré rieši jednotlivec sám
 • Najlepšie riešenia sú tie „Vaše“ – maximálne využívanie cenného potenciálu, ktorý má každý v sebe, môže ho využívať naplno a ďalej s ním pracovať
 • Zvládanie vypätej situácie, odbúravanie strachu, stresu, napätia, získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy, ako si zabezpečiť flow

Súčasťou sú:

 • Pokročilé arteterapeutické metódy a ďalšie rozvojové techniky, prepájajúce myslenie v kombinácii s intuitívnou tvorivosťou, z dielne Lenkaustiky s Lenkou.

2 BONUSY s individuálnym prístupom (v individuál­nom čase):

 • Koučovanie kariérnych či životných rozhodnutí, podľa vlastného výberu… – 3-hodinové koučovacie sedenie s Erikou
 • Zážitkové jazdenie** s Niki v EquiRelax – „Jazdou v sedle prerásť samu/samého seba“

Rozsah á 2-dňového workshopu:

 1. deň 09:00 – 17:00 hod
 2. deň 09:00 – 17:00 hod

1 hod pauza na obed, drobné prestávky podľa dohody

Forma vzdelávania – zážitkovou formou:

 • Prednáška, mentoring, trénovanie a demonštrácia
 • Diskusia, interakcia, špeciálne cvičenia, úlohy/hry
 • Koučovací prístup

Súčasťou tréningu bude:

 • Tvorivé a bezpečné prostredie pre otvorenú komunikáciu a spätnú väzbu
 • Porozumenie jedinečnosti s tým, že každý môže byť v niečom inom výborný a že spojením síl, môžeme rýchlejšie prísť do cieľa , rozpoznanie silných stránok u seba a uvítanie toho, že „moje slabiny sú tvoje silné stránky a naopak“
 • Spontánne pozitívne medziľudské vzťahy , úcta a podpora

Špeciálne cvičenia, úlohy:

 • Uvoľnia atmosféru, roztopia lady
 • „Rozpohybujú“ energiu v účastníkoch
 • Posilnia schopnosť prirodzenej empatie, tolerancie, verbálnej i neverbálnej komunikácie
 • Posilnia vzájomnú úctu, podporu, dôveru a sebadôveru
 • Ponúknu priestor na riešenie úloh, záťažových situácií, spoluprácu

Ide o vysoko intenzívny rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou.

Cena:

 • 2-dňový skupinový workshop(samos­tatne)310,–€ /os.
 • 3 × 2-dňový skupinový workshop (220,–€/os), spolu: 660,–€

/nie sme platcami DPH, teda cena je konečná/

Cena zahŕňa:

 • Lektorky
 • Písacie potreby, študijné materiály, vrátane elektronických podkladov slúžiacich pre ďalší seba-rozvoj
 • Celodenné občerstvenie vrátane teplého obeda
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze

V prípade ďalších doplňujúcich otázok, sme plne k dispozícii a veríme, že sa môžeme tešiť na skvelú spoluprácu.

Nie je problém prispôsobiť témy i obsah rozvojového programu priamo v procese, v závislosti od aktuálnych potrieb, situácie, dynamiky skupiny.

Cieľová skupina

Pre každého, kto má nezodpovedané otázky v nasledujúcich oblastiach a hľadá východisko:

 • Sebarealizácia, sebauplatnenie, zmysel existencie
 • Výber vhodného zamestnania
 • Výber vhodného partnera
 • Vzťahy, rodina, deti
 • Work-life balance
 • Hobby a iné

ÁNO?

Potom Vás srdečne pozývame do skupinových workshop-ov, určených na prebudenie a nabudenie, pre získanie pevnej pôdy pod nohami a osobnej flexibility. 3 termíny (piatok + sobota)

Nenecháme Vás zotrvávať v ťažkostiach, v ktorých ste uviazli.

Budeme Vašim sprievodcom v bezpečnom prostredí a umožníme Vám uvidieť jednotlivé situácie z iných uhlov pohľadu, objaviť možné riešenia aj náročných situácií a problémov. Pomôžeme Vám pochopiť skryté súvislosti, odhaliť vnútorné, či vonkajšie prekážky a dynamiku vzťahov v rodine, v práci, či inej skupine alebo systéme, ktorá je vedomiu utajovaná a teda ju nie je jednoduché (najmä sami pred sebou) pomenovať slovami.

Spozorujete nové možnosti a postupy ako dosiahnuť svoje ciele, znova získate, alebo nadobudnete schopnosť vlastnej motivácie, získate vnútorný pokoj, či iný želaný stav.

Zjednodušene, budeme tu pre Vás, aby ste za našej podpory dokázali uvidieť, rozpoznať a pomenovať svoju situáciu, určili si strategické kroky a vykročili k Vašim novo nastaveným cieľom a snom, smerom k zmysluplnému, naplnenému životu.

Pomôžeme Vám vystúpiť z pomyselného začarovaného kruhu, aby ste mohli začať žiť život, po akom túžite.

Termíny 3 workshop-ov:

 • 12.-13.8.2017
 • September 2017 (termín bude spresnený, je orientačný)
 • Október 2017 (termín bude spresnený, je orientačný)

Vyzdvihujeme vysoko individuálny a intenzívny prístup, ktorý zabezpečí prenos a udržanie nadšenia pre pozitívne zmeny v myslení a živote. Počet účastníkov do 6 osôb, je plne ideálny.

Miesto konania: Tréningová miestnosť – Espiral, s. r. o. Adresa: Priemyselná 8, v Bratislave , 2. poschodie

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní tém tréningu Poznámka k cene

6 dní intenzívneho transformačného tréningu

Kontaktná osoba

Erika Feketová - garant workshop-ov
+421 940 628 551
erika.feketova@espiral.sk

Hodnotenie
Organizátor