MAJSTER VO VÝROBE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • stanete sa efektívnejšími v riadení a vedení svojich podriadených
 • budete vedieť pracovať efektívnejšie s menšou námahou a v kratšom čase
 • budete plniť plány a dosahovať ciele načas a pod menším tlakom
 • naučíte sa rozhodovať sa rýchlo a správne
 • dozviete sa, ako byť obľúbený tak u podriadených ako u nadriadených
 • zdokonalíte sa v zvládaní záťažových situácií na prevádzke
 • ukážeme vám, ako ľahko a rýchlo riešiť konflikty
 • naučíte sa do maximálnej miery využívať prostriedky, ktoré máte k dispozícii
 • dozviete sa nové trendy v riadení a vedení podriadených
 • zistíte, ako sa ľahko a rýchlo ľudí motivovať
 • pochopíte podstatu pochvaly ako veľmi silného motivátora
 • poskytneme vám rady a triky, ako mať fungujúci tím
 • ukážeme vám, ako skĺbiť limitovaný rozpočet personálnych nákladov a očakávania zamestnancov
 • osvojíte si praktické postupy riadenia ľudí
 • dohalíte vlastné preferencie v riadení a chyby, ktorých sa dopúšťate
 • dostanete odporúčania, ako sa v riadení a vedení podriadených zdokonaliť priamo v podmienkach vašej firmy

Cieľová skupina

 • pre majstrov vo výrobných spoločnostiach
 • vedúcim zamestnancom výrobných spoločností
 • teamleaderov na prevádzkach

Obsahová náplň

 • efektívne organizovanie času na prevádzke a ako na to
 • ako viesť podriadených k samostatnosti a neplniť za nich úlohy
 • ako sa správne rozprávať s podriadenými
 • kritika a pochvala a ich využitie
 • kontrola úloh
 • konštruktívna spätná väzba
 • zameranie na výsledky
 • riešenie konfliktov na pracovisku
 • krízové situácie
 • ako nefinančne motivovať podriadených
 • nácvik rozhovoru s podriadeným
 • nácvik pochvaly a kritiky
 • sebapoznanie a poznanie podriadených

Termíny kurzov

08.11.2016 - 09.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dušan Straňák
mobil: +421 911 895 440
e-mail: dusan@balanced.sk

Adresa
Mlynske nivy 48, v tej istej budove ako je ČEZ, 7p. poschodie, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 911 895 440
mobil: +421 911 895 440
email: dusan@balanced.sk
web: www.balanced-hr.com/

Adresa
BALANCED s.r.o.
Mlynske nivy 48, , Bratislava Zobraziť na mape