Kurz: 5S – kvalita je pořádek

Popis kurzu

Poskytnout účastníkům inspiraci pro využití velmi jednoduchého nástroje, který mohou používat všichni pracovníci v jakékoli společnosti na jakékoli pozici. Jeho využíváním, za použití minimálních nákladů, je možné snížit ztráty (náklady) výrazným způsobem.

Účastníkům také individuálně nabízíme přímé nastavení metody a její „rozjezd“ ve společnosti.Obsah kurzu

 • Štíhlá firma, štíhlé pracoviště – „štíhlé náklady“
 • Plýtvání – druhy ztrát
 • Popis metody 5S – jak na to
 • Popis a aplikace jednotlivých segmentů 5S
 • Příčiny nepřijetí a odmítání 5S
 • Proč je 5S důležité
  • 1. S – Setřídit/Sor­t/Seiri
  • 2. S – Systematizovat/Nas­tavit pořádek/Set in order/Seiton
  • 3. S – Společně čistit/Shine/Seiso
  • 4. S – Standardizovat/Stan­dardize/Seiket­su
  • 5. S – Samodisciplí­na/Sustain/Shit­sukeCieľová skupina

Všem manažerům na všech stupních řízení, kteří chtějí odstranit nevýkonnost, plýtvání, nedostatek sebedisciplíny, nízkou pracovní morálku, špatnou kvalitu a „zbytečné“ náklady. Školení je však také určeno všem pracovníkům společností, kteří se podílejí v jakékoli úrovni na používání „majetku“, jehož neefektivním a nevhodným použitím se snižuje efektivita společnosti.Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor