Kurz: Novinky v environmentální legislativě

Popis kurzu

Seznámit s aktuálními změnami v nejdůležitějších právních předpisech v oblasti životního prostředí vzhledem k naplnění povinností vyplývajících z požadavků normy ČSN EN ISO 14001, případně nařízení EMAS.Obsah kurzu

  • Novela zákona o odpadech
  • Zákon o ochraně ovzduší a prováděcí předpisy
  • Vývoj v oblasti nakládání s chemikáliemi
  • Diskuse a zodpovězení dotazů účastníků
Cieľová skupina

Manažerům EMS, auditorům EMS, ekologům, konzultantům.Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Sodomková
+420 469 638 467
info@agentura-amos.cz


Organizátor