Kvalita v širších súvislostiach

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvovaním semináru účastníci získajú teoretické a praktické znalosti a základný prehľad o danej problematike v Slovenskej republike, Českej republike a v Európskej únii. Problematika zodpovednosti za výrobok bude vysvetlená s prihliadnutím k aktuálnemu právnemu stavu v uvedených krajinách. V oblasti kvality budeme identifikovať potenciál zlepšenia úrovne kvality v organizácii prostredníctvom detailného poznania prvkov procesu kvality a identifikovať riziká, ktoré vyplývajú z podcenenia krokov v procese zabezpečovania kvality. Seminár je z veľkej časti zameraný na praktické príklady a ukážky, pričom predpokladáme aj priebežnú diskusiu.

Cieľová skupina

Seminár je určený pracovníkom výrobných,exportných a importných firiem, ktoré sa zaoberajú predajom, servisom, alebo sprostredkovaním predaja výrobkov, či už v domácom alebo zahraničnom styku a to včítane krajín Európskej únie. Seminár je vhodný nielen pre osoby priamo zodpovedné za tieto činnosti, ale ja pre pracovníkov výroby.

Obsahová náplň

Bližšie informácie o spomínaných seminároch nájdete na stránke: www.teledom.sk

Kurz zahŕňa:

  • Lektorské služby (diskusia a priebežné konzultácie)
  • Študijný materiál
  • Občerstvenie

Lektor:
Ing. Gabriel Havasi, JUDr.Petr Záruba

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Dubovecká
tel: +421 55/327 44 28
e-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk

Adresa
Timonova 27, 040 01, Košice