Daňové výdavky podnikateľov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvovaním školenia získate poznatky, ktoré vám pomôžu efektívne optimalizovať daňové výdavky vášho podniku a udržať dane na minime.

Cieľová skupina

Školenie je určené pre účtovníkov, ekonómov malých a stredných podnikov (s.r.o., a.s., družstvá, podnikatelia – fyzické osoby, podnikajúce neziskové organizácie), ich majiteľov, konateľov, SZČO.

Obsahová náplň

Z obsahu školenia:

  • daňový výdavok – definícia, spôsoby účtovania, evidovania
  • uplatňovanie daňových výdavkov – vybrané témy:
  1. automobil v podnikaní – komplexné porovnanie všetkých možností z hľadiska uplatnenia daňových výdavkov. Krádeže, dopravné nehody, poistné plnenia – vplyv na základ dane a súvislosti
  2. cestovné náhrady, stravné
  3. dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, finančný prenájom
  4. reklama a reprezentácia
  5. DPH, ostatné dane
  6. výdavky na vzdelávanie
  • úprava základu dane pre výpočet dane z príjmov – nezaplatené záväzky, postupy a nové pravidlá pre uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich rokov
  • diskusia

Pre našich absolventov sme pripravili viac výhod, viac info na stránke www.kurzy-uctovnictva.com.

Lektor:
PhDr. Martina Ondrovičová. Odborníčka na účtovníctvo, finančný manažment a problematiku dane z príjmov. Vyštudovala finančný manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Gazda
tel: +421 2/444 410 00
mobil: +421 903 770 687
e-mail: office@eduland.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 410 00
mobil: +421 903 770 687
email: office@eduland.sk
web: edu-land.sk

Adresa
EDU-LAND s.r.o.
Račianska 72, Bratislava Zobraziť na mape