MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučte sa pod vedením našich skúsených a fundovaných lektorov techniky masírovania, získajte vedomosti z oblasti anatómie, fyziológie, traumatológie a taktiež dôležité poznatky z oblasti športovej a klasickej masáže.

Cieľová skupina

Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra.

Obsahová náplň

Absolvent prezenčného kurzu bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej a klasickej masáže. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Kurz pozostáva z troch častí:

  • prvá časť trvá 150 hodín – klasická masáž
  • druhá časť je tvorená 50 hodinovým blokom športovej masáže
  • tretia časť komplexná záverečná skúška

Výučba prebieha po dohode s účastníkmi pri otvorení kurzu 2× až 3× týždenne v poobedných hodinách, cca. od 15:30 hod. do 19:00 hod.

Charakteristika kurzu: kurz má odborno – aplikačný charakter, kladie dôraz na osvojenie praktických zručností. Obsah kurzu tvorí teoretická a praktická časť.

Teoretická časť: funkčná anatómia, fyziológia telesných cvičení, základy športového tréningu, regenerácia športovca – ergogenické prostriedky, traumatológia a úrazová zábrana v športe, osobnosť športového maséra, športová masáž, teoretické poznatky z oblasti klasickej masáže.

Praktická časť: masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr, cvičení a techniky klasickej a športovej masáže.

Spôsob ukončenia kurzu: písomný test + ústna skúška + praktická skúška

Časový rozsah kurzu: 200 vyuč. hod. (150 hod. klasická masáž + 50 hod. športový masér)

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Lektor:
Súbor lektorov

Typ a platnosť osvedčenia:
**Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.**

Termíny kurzov

13.03.2017 - 26.05.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil: +421 948 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava