Kurz: MASÉR - KALSICKÁ MASÁŽ A ŠPORTOVÝ MASÉR

Popis kurzu

Naučte sa pod vedením našich skúsených a fundovaných lektorov techniky masírovania, získajte vedomosti z oblasti anatómie, fyziológie, traumatológie a taktiež dôležité poznatky z oblasti športovej a klasickej masáže.Obsah kurzu

Absolvent prezenčného kurzu bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej a klasickej masáže. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva).

Kurz pozostáva z troch častí:

  • prvá časť trvá 150 hodín – klasická masáž
  • druhá časť je tvorená 50 hodinovým blokom športovej masáže
  • tretia časť komplexná záverečná skúška

Výučba prebieha po dohode s účastníkmi pri otvorení kurzu 2× až 3× týždenne v poobedných hodinách, cca. od 15:30 hod. do 19:00 hod.

Charakteristika kurzu: kurz má odborno – aplikačný charakter, kladie dôraz na osvojenie praktických zručností. Obsah kurzu tvorí teoretická a praktická časť.

Teoretická časť: funkčná anatómia, fyziológia telesných cvičení, základy športového tréningu, regenerácia športovca – ergogenické prostriedky, traumatológia a úrazová zábrana v športe, osobnosť športového maséra, športová masáž, teoretické poznatky z oblasti klasickej masáže.

Praktická časť: masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr, cvičení a techniky klasickej a športovej masáže.

Spôsob ukončenia kurzu: písomný test + ústna skúška + praktická skúška

Časový rozsah kurzu: 200 vyuč. hod. (150 hod. klasická masáž + 50 hod. športový masér)

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti celoživotného vzdelávania od roku 2003, niektorí naši zamestnanci pôsobia v tejto oblasti od vzniku SR a boli súčasťou formovania celoživotného vzdelávania na Slovensku. Radi sa staneme Vašimi partnermi v celoživotnom vzdelávaní.*Cieľová skupina

Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra.Certifikát

**Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.**Kontaktná osoba

Mgr. František Kozoň
+421 948 259 629
kurzy.tt@vajak.sk


Organizátor