SPRÁVA REGISTRATÚRY - ODBORNÝ ARCHIVÁR

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu ovláda predpisy a práce, týkajúce sa evidencie, úschovy, spracovania a vyraďovania dokumentov podľa súčasne platnej legislatívy. Vie vykonávať prácu odborného pracovníka pre správu registratúry, vypracovať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov všetkých druhov a starať sa o registratúru v organizácii ako aj vykonávať práce pracovníka špecializovaného právneho subjektu na úschovu záznamov nearchívneho charakteru. Účastníci obdržia pracovný materiál na CD.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: vzdelávací program je určený pre záujemcov o získanie odborných vedomostí a zručností v oblasti archivácie dokumentov, resp. správy registratúry.

Obsahová náplň

Dlhodobý kurz poskytne komplex poznatkov a absolventi získajú zručnosti, vedomosti a kompetencie, ktoré potrebujú v zmysle zákona na vedenie správy registratúry, archivácie dokumentov v organizáciách, firmách atď. Zodpovednosť za správu registratúry, by mala mať odborne vyškolená osoba. Krátkodobé jednodňové školenia neposkytuje komplexný pohľad na problematiku, preto je ideálnym riešením dlhodobý kurz pod vedením odborníčky v oblasti správy registratúry.

Metódy výučby: prednáška, výklad s ukážkou, seminár, cvičenie, exkurzia.

Priebeh vzdelávacieho programu: vzdelávací proces sa uskutočňuje 1 x týždenne od 8:30 do 15:00 hod.

Forma ukončenia: záverečná skúška pozostáva z teoretickej časti – písomný test a z praktickej časti – vypracovanie registratúrneho plánu.

Informujte sa bližšie o kurzoch na telefónnom čísle: 0948/ 259 629 alebo e-mailom: kurzy.tt@vajak.sk, web: www.vajak.sk.

Lektor:
Odborníčka a lektorka v oblasti archivácie, resp. správa registratúry

Typ a platnosť osvedčenia:
**Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.**

Termíny kurzov

25.10.2016 - 07.12.2016

od 8:30 hod. do 15:00 hod. 1x do týždňa v pracovné dni

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. František Kozoň
mobil: +421 948 259 629
e-mail: kurzy.tt@vajak.sk

Adresa
Kapitulská 28, 917 01 Trnava