Kurz: Plánování kvality

Popis kurzu

Seznámení s principy projektového managementu a jejich uplatněním při aplikaci APQP v praxi. Vysvětlení základních nástrojů a metod plánování kvality a seznámení s tím, jak tyto prostředky v praktických postupech plánování kvality používat.Obsah kurzu

1. Požadavky na plánování kvality podle ISO/TS 16949

  • Co rozumíme pod pojmem „plánování kvality“
  • Aplikace průřezového principu
  • Princip PCA při plánování kvality
  • Identifikace a způsob aplikace specifických požadavků zákazníků na projekt a plány kvality

2. Projektový managenet a jeho hlavní zásady plánování kvality produktu a výrobního procesu

  • Cíle kvality projektu při plánování kvality procesu a výrobku
  • Základní nástroje a metody pro plánování kvality

3. Etapy pokročilého plánování kvality výrobků (APQP-AIAG)

  • Plánování kvality výrobku – odpovědnost za návrh, výstupy z navrhování výrobku
  • Plánování kvality výrobního procesu – vstupy a výstupy z navrhování procesu
  • Validace výrobku a procesu – souvislosti s PPAP / PPF

4. Povinnosti dodavatele a požadavky na součinnost zákazníka při plánování a prokazování kvality výrobku a výrobního procesuCieľová skupina

Manažerům a technikům kvality, manažerům projektů, pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, vývojářům a konstruktérům. Zvláště vhodné pro dodavatele automobilového průmyslu.Poznámka k cene

Cena pro nečleny: 2 399 Kč bez DPH (2 903 Kč včetně DPH); Cena pro členy: 1 999 Kč (2 419 Kč včetně DPH)Kontaktná osoba

Jana Kvapilová
+420 221 082 231
kvapilova@csq.cz


Organizátor