DETAIL KURZU

Efektívne vedenie obchodného tímu

Od:

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Bratislava

Popis kurzu

Naučiť účastníkov efektívne viesť svoj obchodný tím – ich motivovanie, odmeňovanie a kontrolovanie.

Obsah kurzu

 • Efektívne riadenie obchodného tímu a jeho nástroje
 • Špecifiká regionálneho riadenia obchodného tímu
 • Správne nastavenie cieľov a KPIs obchodníkov, distribúcia predajného plánu
 • Hodnotenie a riadenie výkonnosti obchodníkov
 • Motivácia – nástroje a formy motivácie obchodníkov
 • Spätná väzba a koučing – ako nástroj motivácie a rozvoja obchodníkov
 • Nácvik motivačného a hodnotiaceho rozhovoru

Shaddowing/kou­čing

Shaddowing, teda okamžitá spätná väzba je výborná na identifikovanie problémov u zákazníka a na prípravu na školenie. Trénerka individuálne pracuje so zamestnancami, počúva ich predajné rozhovory, dáva im spätnú väzbu a koučing za účelom zlepšenia ich predajných rozhovorov. Shaddowing je možný pred aj po školení, prípadne bez školenia.

Metódy a nástroje našich tréningov:

 • Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
 • Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
 • Modelové situácie s videonahrávkami a spätná väzba pre účastníkov a prípadne aj shaddowing a následný koučing
 • Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora formou prezentácie

Cieľová skupina

obchodní vedúci, manažéri, podnikatelia

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Hodnotenie
Organizátor