Pracovná zdravotná služba a preventívne lekárske prehliadky

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastník kurzu je oboznámený:

  • s legislatívnymi zmenami v oblasti ochrany zdravia v zmysle novely zákona 355/2007 platnej od 1.8.2014
  • s hodnotením zdravotných rizík pri práci
  • s kategorizáciou prác
  • so zdravotnou spôsobilosťou na prácu
  • s preventívnymi lekárskymi prehliadkami
  • s frekvenciou povinných lekárskych prehliadok
  • s priznávaním choroby z povolania- práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca

Cieľová skupina

kurz je určený pre zamestnávateľov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 hodiny

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Darina Tresová
tel: +421 55/671 27 94
mobil: +421 905 630 917
e-mail: medison@medison-pzs.sk

Adresa
Ergomed Poliklinika s.r.o., Moldavská cesta 21/A, , 040 11 Košice Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 55/671 27 94
mobil: +421 905 630 917
email: medison@medison-pzs.sk
web: www.medison-pzs.sk

Adresa
MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice Zobraziť na mape