Prevencia a riešenie konfliktov

Základné info
 • Termín kurzov: 05.11.2018 - 06.11.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
 • Cena: 420 € (350 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 330 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Rozvinúť schopnosť pracovníkov efektívne sa vyrovnávať s problémovými

  a konfliktnými situáciami

 • Zvládnuť techniky riešenia konfliktu
 • Uvedomiť si, aký preferovaný štýl riešenia mám, aké sú jeho výhody a

  nevýhody

 • Zdokonaliť sa v prevencii konfliktov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre vedúcich pracovníkov, ako aj pre všetkých, ktorí prichádzajú v kontakte so spolupracovníkmi do konfliktných situácií alebo situácií, v ktorých vzniká napätie. Ak napätie a rôzne názory na tú istú vec správne zvládneme, môžu byť zdrojom dobrých riešení, ak ich nezvládneme, môžu byť zdrojom ničiacich konfliktov.

Obsahová náplň

Riešenie problémov

 • dôvod, vznik, päť krokov riešenia problémov, riešenia problémov v

  skupine

 • ako rozvíjať svoje schopnosti pri riešení problému

Konflikt v pracovnom tíme

 • typy konfliktov, zdroje konfliktov, charakteristiky a etapy vývoja

  konfliktu

 • dôsledky neriešených konfliktov

Prevencia konfliktov

 • napätie ako tvorivá súčasť práce v tíme
 • identifikácia potencionálnych konfliktov a možné preventívne

  opatrenia

Komunikácia a jej úloha pri riešení problémov a konfliktov

 • cieľ a modely komunikácie, prvky verbálnej komunikácie, pozitívne vyjadrovanie sa

Komunikačné techniky

 • scenár, využitie asertivity pri riešení problémov a konfliktov

Prekonávanie konfliktov

 • pozícia vzťahu a ocenenia, techniky prekonávania konfliktov
 • vystupovanie po rebríku, analýza silového poľa, tlmenie hnevu

Ja a konflikt

 • aký je môj preferovaný štýl riešenia konfliktu

Emocionálne prvky v konfliktoch

 • hnev a jeho tlmenie

Viac informácií o kurze na www.fbe.sk

Lektor:
Natália Kušnieriková, Rebeka Trepačová, Ivana Kmeťová

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Termíny kurzov

05.11.2018 - 06.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 82109 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)