Správa registratúry

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je naučiť sa vykonávať prácu odborného pracovníka pre správu registratúry, vypracovávať registratúrne poriadky a plány, vykonávať vyraďovanie záznamov všetkých druhov a starať sa o registratúru organizácii, ako aj vykonávať práce pracovníka špecializovaného právneho subjektu na úschovu záznamov nearchívneho charakteru.

Cieľová skupina

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti správy registratúry.

Obsahová náplň

Základné pojmy – odborná terminológia, Právna úprava archívnictva – sieť archívov na Slovensku, Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu, Správa registratúry (evidovanie, vybavovanie, ukladanie v príručnej registratúre), Ukladanie registratúrnych záznamov do registratúrneho strediska a ich spravovanie, Vyraďovanie záznamov v organizáciách, Využívanie softwaru pri správe registratúry, Výkon štátneho odborného dozoru, Exkurzia v štátnom archíve.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Peter Zachar
tel:
+421 32/743 06 *** zobraziť

mobil:
+421 903 896 *** zobraziť

email:
zachar@... zobraziť


Adresa
Nám. SNP 9, Trenčín (Slovak republic)

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 32/743 06 *** zobraziť

email:
vajak@... zobraziť

web: www.vajak.sk

Adresa
Vzdelávacia akadémia Jána Amosa Komenského - V.A.J.A.K., s.r.o. Trenčín
Nám.SNP 9, Trenčín Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)