FMEA II Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

Základné info
  • Termín kurzov: 13.06.2018 - 14.06.2018 + 1 ďalší termín
  • Miesto konania: Liptovská 10, Bratislava
  • Cena: 432 € (360 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Zľavnená cena je 340 € bez DPH. Zľavnená cena platí pri splnení aspoň jednej z podmienok uvedených v brožúrach, ktoré nájdete na www.fbe.sk
  • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

V nadväznosti na kurz FMEA I umožniť účastníkom osvojiť si zručnosti potrebné na efektívne moderovanie tímu FMEA a riešiť otázky aplikácie FMEA v praxi. Poskytnúť skúseným aj začínajúcim moderátorom FMEA spätnú väzbu na ich ďalšie zlepšovanie.

Cieľová skupina

Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality procesov, výrobkov a služieb – vedúci, technickí pracovníci, konštruktéri, pracovníci raidenia kvality, zástupcovia marketingu, výroby a služieb.

Obsahová náplň

A. Kritické faktory efektívnej aplikácie FMEA
Aké problémy najčastejšie riešime v súvislosti s aplikáciou FMEA.
Príklady z praxe. Vlastné príklady a skúsenosti účastníkov.

B. Efektívne moderovanie FMEA
Úloha moderátora.
Postupy a techniky moderovania používané pri FMEA úlohách.

Ako vybrať a definovať projekt FMEA
Stanovenie rozsahu a časového plánu aplikácie FMEA.
Popísanie štruktúry systému a jeho prvkov.

Moderovanie postupu riešenia FMEA
Analýza chýb – nesprávnych funkcií pre každý skúmaný prvok systému.
Ako moderovať kvalifikované stanovenie koeficientov Vz, Vs, Od?
Ako pomôcť tímu stanoviť priority zlepšovania podľa stupňa potlačenia príčin a následkov chyby?
Ako vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení?
Praktické cvičenia. Spätná väzba a úlohy na zlepšenie moderovania.

Riešenie praktických otázok s ktorými sa stretáva moderátor
Ako zabezpečiť čo najefektívnejší priebeh procesu FMEA pri udržaní objektivity hodnotenia a „spoluvlastníctva“ členov tímu k výsledkom?
Riešenie konfliktov a rôznych názorov členov tímu na hodnotenie.
Štandardizácia postupu a prispôsobenie sa špecifikám danej úlohy.

C. Zlepšovanie aplikácie FMEA v praxi
Ako odstraňovať nedostatky zistené pri auditoch, alebo pri uvoľňovaní produktu/procesu,
Možnosť overenia si správnosti postupu a spätnej väzby k postupu aplikácie účastníkmi kurzu.
Výmena praktických skúseností a plán zlepšovania sa.

FMEA II odporúčame absolvovať po účasti na kurze FMEA I.

Lektor:
Karol Horváth, Róbert Klačanský

Termíny kurzov

13.06.2018 - 14.06.2018
19.11.2018 - 20.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10, 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)