Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie

Základné info
 • Termín kurzov: 21.06.2018 - 22.06.2018 + 1 ďalší termín
 • Miesto konania: Liptovská 10 , Bratislava
 • Cena: 708 € (590 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena za kurz zahŕňa Pre-work, vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Cena za modul Leadership II je 1040 € bez DPH. Podrobnejšie informácie o moduloch programu Your Leadership Drive nájdete na www.fbe.sk v brožúre Your Leadership Drive.
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Spoznať svoj preferovaný štýl vedenia, jeho výhody a slabé stránky.
 • Rozvinúť schopnosti a zručnosti potrebné na situačný prístup k vedeniu

manažérskeho tímu.

 • Naučiť účastníkov svojím správaním a činmi primerane a spontánne vyjadrovať osobné

hodnoty a hodnoty deklarované firemnou kultúrou.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti. Identifikovať svoj rozvojový potenciál a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií.

Obsahová náplň

Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)

 • Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
 • Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.

Môj preferovaný štýl vedenia

 • Šesť štýlov leadershipu (na základe výskumov D. Golemana, Boyatzisa a McKeeovej).
 • Identifikácia preferovaného štýlu (dotazník).
 • Silné a slabé stránky môjho preferovaného štýlu vedenia.
 • Ako korigovať svoj štýl v situáciách, kde by vynikli jeho slabé stránky?

Situačné vedenie

 • Štýly vedenia (štyri štýly vedenia podľa K. Blancharda).
 • Situačný prístup k vedeniu manažérov a spolupracovníkov.
 • Zmena paradigmy riadenia od „riadim tak, ako je mi to vlastné“ k paradigme vedenia

„vediem tak, aby som najefektívnejšie dosahoval ciele“.

 • Čo ovplyvňuje výber vhodného štýlu vedenia?
 • Ako zvládnuť štýly vedenia, ktoré sú mi cudzie, ale situácia si ich vyžaduje?
 • Ako zadávať úlohy a kontrolovať ich plnenie pri rôznych štýloch vedenia?

Líder a tím – vedenie a rôzne typy tímov

 • Typy tímov a ich vedenie.
 • Vývoj tímu a ako situácii v tíme prispôsobiť svoj štýl riadenia.

Význam hodnôt a integrita

 • Hodnoty a ich komunikácia vo firme, komunikovaná a reálna firemná kultúra.
 • Líder ide príkladom a modeluje cestu. Robím to, čo hovorím. (Walk your talk.)
 • Budovanie alebo búranie dôvery.

Lektor:
Rebeka Trepačová, Patrik Tóth

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold

Termíny kurzov

21.06.2018 - 22.06.2018
12.11.2018 - 13.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10 , 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)