Koučingový prístup v praxi lídra

Základné info
 • Termín kurzov: 22.11.2018 - 23.11.2018
 • Miesto konania: Liptovská 10 , Bratislava
 • Cena: 708 € (590 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: Cena za kurz zahŕňa Pre-work, vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie. Cena za modul Líder ako kouč je 1040 € bez DPH. Podrobnejšie informácie o moduloch programu Your Leadership Drive nájdete na www.fbe.sk v brožúre Your Leadership Drive.
 • Organizátor: FBE Bratislava s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Dozvedieť sa čo je skutočné koučovanie, prečo je tak účinné,

  ak sa robí správne.

 • Porozumieť rozdielom v direktívnej a nedirektívnej forme

  práce s ľuďmi.

 • Zoznámiť sa so základnou metodikou koučingu a štruktúrou

  koučovacieho rozhovoru.

 • Nacvičiť si vedenie prvých koučingových rozhovorov.
 • Precvičiť si schopnosť kladenia konštruktívnych otázok,

  používanie reflexie namiesto hodnotenia a porozumieť

  rozdielom medzi úlohou a inšpiratívnym zadaním.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre TOP a vyšší stredný manažment, ktorí majú záujem rozvíjať svoje líderské schopnosti. Identifikovať svoj rozvojový potenciál a získať tak motiváciu, inšpiráciu a osobnú podporu pri rozvoji a riešení konkrétnych manažérskych situácií.

Obsahová náplň

Úvod do koučovania

 • Čo je koučovanie a ako sa líši od iných foriem práce s ľuďmi.
 • Prečo je koučovanie tak účinné, keď sa robí správne.
 • Kde všade je možné koučovanie využiť a aké sú jeho hranice.
 • Manažment ako optimálna kombinácia riadenia, vedenia a koučovania.

V čom spočíva koučingový prístup

 • Predávanie a preberanie zodpovedností.
 • Direktívne a nedirektívne formy práce s ľuďmi.
 • Vzťahy, komunikácia a vyjednávanie z hľadiska rešpektu a potrieb.

Zdroje koučovania

 • Filozofia, inšpirácia zo športovej oblasti „Inner Game” a energetické stavy „Flow“,

psychoterapia a psychológia. Základná koučingová metodika

 • Vedenie a podpora pri práci s ľuďmi.
 • Základná štruktúra koučingového rozhovoru.
 • Používanie konštruktívnych otázok.
 • Zásady reflektovania a odlišnosť od hodnotenia.
 • Práca s inšpiratívnym zadaním a rozdiely oproti zadávaniu úloh.

Videoukážky koučingových rozhovorov

 • Niekoľko ukážok vzorových a chybných prístupov.

Praktický nácvik koučingových rozhovorov

 • Nácvik jednotlivých fáz koučingových rozhovorov v menších skupinách

pod supervíziou lektora.

Lektor:
Rebeka Trepačová, Milan Bobek

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu, v prípade rozvojového programu Your Leadership Drive možnosť získať certifikát Your Leadership Drive I., Your Leadership Drive II.,Your Leadership Drive Gold

Termíny kurzov

22.11.2018 - 23.11.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Denisa Chrťanová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 837 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


Adresa
Liptovská 10 , 821 09 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)