Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB tréningu

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom kurzov Six Sigma Green Belt a Six Sigma Black Belt individuálnu alebo skupinovú podporu pri riešení ich projektov spravidla priamo v ich pracovnom prostredí. V prípade potreby moderovať pracovné stretnutia vo firme s riešiteľským tímom projektu vedeným potenciálnym Green Beltom alebo Black Beltom. Podporiť efektívnosť a udržateľnosť implementácie Six Sigma vo firmách.

Cieľová skupina

Tréning je určený pre vedúcich tímov projektov zlepšovania efektívnosti procesov metódami Lean a Six Sigma.

Obsahová náplň

Obsah stretnutí sleduje štruktúru riešenia projektov Six Sigma – DMAIC alebo jeho vybrané časti:

  1. Definovanie projektu: Identifikácia zákazníckych požiadaviek,porozumenie existujúcich procesov,ich vstupov, výstupov a výkonnosti.
  2. Meranie: Vytvorenie plánu, zber a vyhodnotenie informácií o súčasnom stave. Overenie spôsobilosti systému merania.
  3. Analýza: Vyhodnotenie nameraných dát vhodnými štatistickými nástrojmi analýzy. Identifikácia kľúčových príčin.
  4. Zlepšenie: Vytvorenie plánu a odskúšanie riešení na elimináciu kľúčových príčin problémov.
  5. Riadenie: Vytvorenie a overenie systému zaručujúceho,že riešenia budú nasadené permanentne. Príprava záverečnej prezentácie projektu.

Lektor:
Róbert Klačanský

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lucia Krížová
tel:
+421 2/544 185 *** zobraziť

mobil:
+421 911 723 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
02 5441 *** zobraziť

email:
fbe@... zobraziť

web: www.fbe.sk

Adresa
FBE Bratislava s.r.o.
Liptovská 10, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)