OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI + VYDANIE OSVEDČENIA

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom všetky informácie, rady a tipy potrebné k implementácii sprísnených pravidiel do praxe: Vysvetlíme Vám, ako správne zadefinovať, vybrať a registrovať alebo oznámiť informačný systém prevádzkovateľa v zmysle novely zákona o ochrane osobných údajov. Poskytneme praktický návod ako tvoriť komplikované vzorov internej dokumentácie (Bezpečnostný projekt, Bezpečnostná smernice, Evidenčné listy …).

Cieľová skupina

Seminár Ochrana osobných údajov v aplikačnej praxi roku 2016 je určený štatutárnym zástupcom spoločností, majiteľom a vrcholovému manažmentu firiem, personálnym riaditeľom a personalistom, mzdovým účtovníkom, podnikovým právnikom, ale tiež IT manažérom a správcom počítačových sietí. Aplikácia zákona je povinná pre súkromný i verejný sektor, preto seminár využijú nielen zástupcovia podnikateľskej sféry, ale i školy, obce, vyššie územné celky, zdravotnícke zariadenia, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré spracovávajú s osobné údaje svojich zamestnancov alebo klientov.

Obsahová náplň

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI A AKTUÁLNE NOVINKY

Úrad na ochranu osobných údajov SR prináša nové názory, vyjadrenia a metodické usmernenia. V roku 2016 máme dve nové metodické usmernenia a to k e-shopom a k označovaniu priestorov prístupných verejnosti. Novým informačným systémom je aj získavanie osobných údajov podľa novely zákona o nelegálnom zamestnávaní. Príďte a dozviete sa viac.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje spoločnostiam veľa povinností a iba zopár práv. Spoločnosti sú podľa zákona povinné disponovať dokumentáciou týkajúcou sa ochrany osobných údajov. Seminár bude obsahovať ucelené informácie týkajúce sa dokumentácie, ktorú sú spoločnosti povinné mať vypracovanú. Účastníci sa dozvedia, čo všetko majú mať vypracované, ako to má vyzerať a hlavne to, ako prebieha kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR. Uvedené informácie budú poskytnuté na základe kontrol, ktoré úrad vykonal v roku 2015. Povieme si, na čo sa najviac kontrolný orgán zameriava, čo sú najčastejšie zistenia a na čo si máte dať najviac pozor, aby ste sa vyhli sankciám. Počas seminára dostanete k dispozícii niektoré pokuty, ktoré úrad uložil v roku 2014 a 2015.

Počas seminára sa dozviete, kedy sa môžete „odvolať"“ voči rozhodnutiam úradu a dokedy vám úrad môže uložiť pokutu a kedy to už nie je možné.

Materiály ku semináru budú obsahovať všetky tlačivá potrebné na poverenie zodpovednej osoby, vzory poučení oprávnených osôb a podobne.

Počas seminára si povieme, že rok 2016 by mal byť z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový, pretože Európska únia schválila nové nariadenie o ochrane osobných údajov. Viete, kedy vás čakajú zmeny? Nezabudnite, kým neuplynie prechodné ustanovenie nového nariadenia, úrad bude stále kontrolovať dokumentáciu vypracovanú podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Obsah seminára:

 • pôsobnosť zákona
 • vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
 • sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
 • identifikácia informačných systémov
 • právny základ; Viete, kedy musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
 • náležitosti súhlasu
 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • poučenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
 • viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
 • práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
 • kontrola
 • spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

Diskusia

KAŽDÝ ÚČASTNÍK PO ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA OBDRŽÍ „OSVEDČENIE“

Profesionálne spracované pracovné materiály, odborný a zároveň praktický výklad, chutné občerstvenie a príjemná atmosféra sú u nás pre Vás samozrejmosťou. Každý, kto k nám chodieva na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme o Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
JUDr. MARCELA MACOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape