Interný audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Porozumieť požiadavkám novej revízie normy pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013.Vysvetlenie zmien oproti starej revízii z roku 2005.Prechod zo starej na novú revíziu normy. Naučiť sa všetko o predmete vnútorného auditu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013 a ISO 19011:2011.

Cieľová skupina

Kurz interného audítora ISMS je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, ktoré sa rozhodli zabezpečiť ochranu svojich informácií, manažérov informačnej bezpečnosti, manažérov kvality. Pre tých, ktorí sa chystajú alebo už majú zavedený systém ISMS.

Obsahová náplň

 • Úvod kurzu – predstavenie
 • ISMS – prečo, čo to je?
 • ISO 27001:2013: Účel a požiadavky, zmeny oproti norme ISO 27001:2005
 • Kompatibilita s inými normami systémov manažérstva
 • Opatrenia na riadenie rizík
 • Kvíz a diskusia
 • Prečo audit, čo je to audit ?
 • Vykonávanie auditu – prípadová štúdia
 • Písanie správ, komunikácia a následný audit
 • Test
 • Vyhodnotenie, zhrnutie a záver kurzu

Lektor:
Ing. Peter Štefánik, RNDr. Karol Marsina

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti.

Termíny kurzov

16.05.2018 - 17.05.2018

uzávierka termínu 9.5.2018 - Bratislava

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Prievozská 6, 831 06 Bratislava/ Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.snrcertification.sk

Adresa
SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)