Interný audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Porozumieť požiadavkám novej revízie normy pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013.Vysvetlenie zmien oproti starej revízii z roku 2005.Prechod zo starej na novú revíziu normy. Naučiť sa všetko o predmete vnútorného auditu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013 a ISO 19011:2011.

Cieľová skupina

Kurz interného audítora ISMS je vhodný pre vedenie a manažérov spoločností, ktoré sa rozhodli zabezpečiť ochranu svojich informácií, manažérov informačnej bezpečnosti, manažérov kvality. Pre tých, ktorí sa chystajú alebo už majú zavedený systém ISMS.

Obsahová náplň

 • Úvod kurzu – predstavenie
 • ISMS – prečo, čo to je?
 • ISO 27001:2013: Účel a požiadavky, zmeny oproti norme ISO 27001:2005
 • Kompatibilita s inými normami systémov manažérstva
 • Opatrenia na riadenie rizík
 • Kvíz a diskusia
 • Prečo audit, čo je to audit ?
 • Vykonávanie auditu – prípadová štúdia
 • Písanie správ, komunikácia a následný audit
 • Test
 • Vyhodnotenie, zhrnutie a záver kurzu

Lektor:
Ing. Peter Štefánik, RNDr. Karol Marsina

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti.

Termíny kurzov

03.11.2016 - 04.11.2016

uzávierka termínu 27.10.2016 (Košice)

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil: +421 949 050 719
e-mail: training@vincotte.sk

Adresa
Letná 27, 040 01 Košice