Kombinovaný kurz ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Chcete pochopit principy a filosofii koučování, zvládnout základní metodiky a schopnost začít koučovat a využívat myšlenky koučování v životě?

Úspěšný účastník

 1. zná smysl, principy, přínosy a možnosti využití koučování
 2. zná základní metodiku vedení systemického koučovacího rozhovoru
 3. umí prakticky vést rozhovor s koučovacími prvky

Cieľová skupina

Tento kurz je určen pro všechny, kteří chtějí růst, přistupovat k věcem jinak, kterým přestávají stačit dosavadní způsoby chování v profesním i osobním živote, kteří chtějí vést a ovlivňovat druhé lidi efektivněji, kteří se vyrovnávají s novými souvislostmi ve firmě, ve funkci, kompetencích nebo v životě. Je koncipován jako praktický, interaktivní prostor pro sebeobjevování svých možností v novém kontextu. Obsahově se jedná o formu propojení koučování jako techniky řízení se sebeřízením a schopností sebereflexe. Poskytuje tedy nejen nové techniky, ale i nástroj sebepoznání. Je koncipován jako součást celoživotního vzdělávání a vývoje.

Kurz obsahuje studijní část a rozvoj sebereflexe prostřednictvím e-learningu a praktické vedení rozhovoru ve skupině. Obsahuje 20 hodin samostudia, sebereflexe, vlastní praxe, práce ve svépomocných skupinách, vypracovávání kazuistiky a závěrečné práce a dále 21 hodin praktických cvičení s odbornou supervizí.

Obsahová náplň

Obsah kurzu:

Stručné filosofické základy pro pochopení hlavních myšlenek koučování. Způsoby vedení a řízení. Místo a využití koučování ve vedení a řízení. Problémy tradičních přístupů k vedení lidí. Chápání potřeb, změn a cílů a způsoby jejich zjišťování. Rozlišení kontroly a vedení a podpory a pomáhání. Reflexe a sebereflexe. Praktické nástroje pro vedení rozhovoru – typologie otázek. Komunikace a její složky (dojednávání, vyjasňování, práce s předsudky). Praktické poznatky pro vlastní koučování. Osobnost kouče. Vlastní praktikování.

Podmínky pro získání certifikátu kurzu Základy koučování:

 • vyplnění všech dotazníku k sebereflexi v požadovaných časových úsecích
 • úspěšné splnění znalostních testu v požadovaných časových úsecích
 • 100% účast na supervizích dnech a ve svépomocných skupinách
 • vytvoření kazuistiky vlastního případu do 1 roku po posledním
 • supervizím dni
 • zpracování závěrečné práce do 1 roku po posledním supervizím dni

Organizace kurzu:

 • samostatné studium (principy, metodika, základní nástroje)
 • „osobní dotazník“, jehož cílem je uvědomit si očekávání, potřeby a představy spojené s koučováním
 • 1. den praktického nácviku ve skupině se supervizorem
 • samostatné studium s první sebereflexí (jak vnímáme dosavadní práci, přínosy, otázky, nápady) a druhým znalostním testem
 • setkání v rámci svépomocné skupiny
 • 2. praktický den ve skupině se supervizorem
 • samostatné studium s druhou sebereflexí a třetím znalostním testem
 • setkání v rámci svépomocné skupiny
 • 3. praktický den ve skupině se supervizorem
 • vypracování kazuistiky a závěrečné práce

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Kateřina Kučerová
e-mail: kucerova@e-cons.cz

Adresa
Gree Point, Dvouletky 529/42, 100 00 Praha 10, 100 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 271 740 328
email: info@systemicky-institut.cz
web: www.systemicky-institut.cz

Adresa
Systemický institut, s.r.o.
U Hranic 18, Praha 10 Zobraziť na mape