Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa STN ISO/IEC 27001:2014

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Objasniť rozdiely a námety na aplikáciu nových požiadaviek normy do zavedených systémov riadenia informačnej bezpečnosti vyplývajúcich z revízie normy STN ISO/IEC 27001:2014.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre osoby pracujúce v oblasti systémov manažérstva informačnej bezpečnosti, ktorí zastávajú funkciu interný audítor pre SMIB.

Obsahová náplň

  • Výklad nových požiadaviek normy STN ISO/IEC 27001:2014 na SMIB, vyplývajúcich z revízie normy
  • Vysvetlenie rozdielov a námety na aplikáciu nových požiadaviek normy do zavedených SMIB
  • Výskyt a riešenie najčastejších nezhôd v SMIB podľa skúseností z certifikačných auditov

Lektor:
Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje účastníka kurzu vykonávať interné audity

Termíny kurzov

24.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Gabriela Barzíková
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Adresa
pobočka Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/482 912 71
mobil: +421 903 580 019
email: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie

Adresa
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava Zobraziť na mape