Vedenie behaviorálnych interview

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Osvojenie si postupu behaviorálneho interview
 • Profesionálne vedenie výberového pohovoru
 • Praktický nácvik pohovoru na kameru

Cieľová skupina

Personalisti, recruiteri, HR

Obsahová náplň

 • Zadefinovanie rozdielu medzi štandardným výberovým pohovorom a behaviorálnym interview
 • Popis pracovného miesta
 • Nastavenie kompetencií
 • Hľadanie vhodného kandidáta podľa kompetencií
 • Overovanie kompetencií pomocou behaviorálnej metódy
 • STAR technika
 • Tvorba otázok
 • Scenár rozhovoru
 • Odhalenie osobnosti kandidáta pomocou behaviorálnych otázok
 • Praktický nácvik, modelové situácie

Termíny kurzov

28.02.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Ina Matiašková
tel: +421 905 325 514
mobil: +421 905 325 514
e-mail: treningy@tcg.sk

Adresa
Svetlá 10, 811 02 Bratislava 1

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 915 725 884
mobil: +421 915 725 884
email: treningy@tcg.sk
web: www.tcg.sk/index.php?lang=sk

Adresa
TOP CONSULT GROUP, s.r.o. & VKC INTENZÍVA s.r.o.
Svetlá 10, Bratislava 1 Zobraziť na mape