Bratislava

Daňové priznanie PO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Dimitrovová

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

vyplnenie daňového priznania za rok 2016 zmeny v zákone o daniach z príjmov platné od 1.1.2017

Cieľová skupina

účtovníci, podnikatelia, audítori, daňoví poradcovia

Obsahová náplň

Témy školenia

1. Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2016

 • Povinnosť podať daňové priznanie
 • Určenie zdaňovacieho obdobia
 • Lehota na podanie, predlžovanie lehoty na podanie
 • Tlačivo
 • Opravné, dodatočné daňové priznanie

2. Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2016:

 • Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, zmarené investície, inventarizačné prebytky, dotácia na odpisovaný hmotný majetok, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, duálne vzdelávanie,…)
 • Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, prevod cenných papierov a obchodných podielov, PHL, členské príspevky, provízie, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, odpisy majetku, vyradenie majetku, pravidlá nízkej kapitalizácie,…)
 • Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, príjmy vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane, …)
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia
 • Umorovanie daňovej straty
 • Výpočet dane, platenie dane
 • Daňová licencia a jej zápočet

3. Preddavky na daň z príjmov PO 4. Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely 5. Prípady z praxe, interaktívna diskusia v priebehu seminára 6. Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov účinným od 1.1.2017

Lektor:
Ing. Mária Dimitrovová, Finančná správa SR (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

Termíny kurzov

01.02.2017

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
tel: +421 905 795 501
mobil: +421 905 795 501
e-mail: info@agenturapro.sk

Adresa
Miesto konania: COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava – Ružinov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 795 501
mobil: +421 905 795 501
email: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape