Bratislava

Daňové priznanie PO za 2017+novely od 1.1.2018- Ing.Dimitrovová

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

vyplnenie daňového priznania za rok 2017 zmeny v zákone o daniach z príjmov platné od 1.1.2018

Cieľová skupina

účtovníci, podnikatelia, audítori, daňoví poradcovia

Obsahová náplň

Daňové priznanie k dani z príjmov PO 2017

Povinnosť podať daňové priznanie Určenie zdaňovacieho obdobia Lehota na podanie, predlžovanie lehoty na podanie Tlačivo Opravné, dodatočné daňové priznanie Komplexný príklad zisťovania základu dane (daňovej straty) PO a výpočtu dane za zdaňovacie obdobie 2017: Úpravy základu dane podľa § 17 zákona o dani z príjmov (transferové oceňovanie, náklady po zaplatení, zmarené investície, inventarizačné prebytky, dotácia na odpisovaný hmotný majetok, opravy chýb minulých účtovných období, porušenie podmienok finančného prenájmu, nezaplatené záväzky, duálne vzdelávanie,…)

Daňové a nedaňové výdavky (pohľadávky, prevod cenných papierov a obchodných podielov, PHL, členské príspevky, provízie, reklamné predmety, manká a škody, rezervy, odpisy majetku, vyradenie majetku, pravidlá nízkej kapitalizácie,…) Príjmy a zdaniteľné príjmy (podiely na zisku, príjmy vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane, …) Odpočet nákladov na výskum a vývoj Medzinárodné zdaňovanie, eliminácia dvojitého zdanenia Umorovanie daňovej straty Výpočet dane, platenie dane Daňová licencia a jej zápočet Preddavky na daň z príjmov PO Poukazovanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Prípady z praxe, interaktívna diskusia v priebehu seminára

Informácie k zmenám zákona o dani z príjmov účinným od 1.1.2018

Lektor:
Ing. Mária Dimitrovová, Finančná správa SR (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

Termíny kurzov

01.02.2018

(9:00 – 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55))

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Miesto konania: COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava – Ružinov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)