INTRASTAT 2016 - viac než len štatistika

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naučíme Vás ako správne postupovať pri vykazovaní údajov; pri zostavení hlásení; ako si poradiť s colnotarifným zatriedením tovaru ak tento údaj na vašej faktúre chýba; ako vykazovať špecifické operácie a transakcie; zmeny zákona o DPH a ich vplyv na vykazovanie údajov; optimálny spôsob elektronického podávania výkazov pre Vašu spoločnosť. Príklady z praxe a upozornenia na možné riziká a chyby, ktorých sa SJ dopúšťajú. Získate praktické znalosti v súlade s platnou právnou úpravou pre rok 2016. Lektor Vám zodpovie všetky otázky počas, ale i po skončení seminára, kedykoľvek sa na neho obrátite.

Cieľová skupina

obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsahová náplň

1. časť – Úvod do INTRASTATU (3 hodiny)

 • platné právne normy EÚ a SR, vysvetlenie pojmov a terminológie,
 • zmeny v zákone o DPH, colných prepdisoch a colných sadzobník na rok 2016,
 • účel a fungovanie štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ,
 • vznik a zánik spravodajskej povinnosti, prahy oslobodenia a transakcie,
 • podávanie hlásení pri prijatí a odoslaní,
 • predmet hlásení a výnimky, ako rozlíšim kedy mám podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie,
 • ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa colného sadzobníka, praktické návody a postupy,
 • colnotarifné zatriedenie, medziročné zmeny kombinovanej nomenklatúry v roku 2016.

2. časť – Praktické riešenia INTRASTATU (3 hodiny)

 • ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní, kedy podať opravné hlásenie a kedy nulové hlásenie,
 • trojstranný obchod – priebeh, vysvetlenie, nepriamy dovoz a vývoz – súvislosti s colnými predpismi,
 • ako a kedy ma SJ povinnosť podať hlásenie pri dobropise,
 • vykazovanie zušľachtenia a platenej opravy, premiestnenia tovaru (napr. konsignančné sklady),
 • vykazovanie software a odpadu, rozložených zásielok
 • možnosti kumulácie údajov v hlásení, príklady z aplikačnej praxe,
 • SIMSTAT – zjednodušenie štatistického vykazovania.

Lektor:
Mgr. Jozef Vaško - skúsený lektor a profesionál zodpovie všetky Vaše otázky

Typ a platnosť osvedčenia:
celoštátne platné osvedčenie pre výkon vykazovania štatistiky v rámci INTRASTATu

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Jozef Vaško
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
e-mail: jozef.vasko@cdservices.sk

Adresa
Starohájska 9/B, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 172 872
mobil: +421 905 172 872
email: jozef.vasko@cdservices.sk
web: www.cdservices.sk

Adresa
C&D Services s.r.o.
Starohájska 9/B, Trnava Zobraziť na mape