Odborná pracovníčka / pracovník v nákupe

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Vzdelávací program je zostavený tak, aby úspešný absolvent získal základné, komplexné vedomosti a zručnosti v oblasti nákupu a uplatnil sa na trhu práce ako profesionálny nákupca, špecialista nákupu. Kurz je zameraný na zamestnancov, ktorí začínajú pracovať alebo už samostatne pracujú v tejto oblasti ako „referenti nákupu“. Prostredníctvom uvedeného programu si účastníci

  • osvoja základné odborné poznatky z oblasti nákupu,
  • spoznajú základné odborné témy z riadenia dodávateľského reťazca,
  • naučia sa, ako získané vedomosti preniesť do denných činností napr. cenová analýza, výskum trhu alebo právne základy.

Cieľová skupina

  • Absolventi stredných odborných škôl s maturitou, absolventi vysokých škôl

Pracovníci, ktorí pracujú na všetkých operatívnych procesoch v obstarávaní samostatne, v úzkej spolupráci s tímovými vedúcimi alebo vedúcimi/manažérmi nákupu. Okrem toho sú v pravidelnom styku s dodávateľmi, ako aj s internými zákazníkmi z výroby, logistiky, marketingu a predaja.

  • Výhodou je, ak budú mať účastníci odbory zamerané na ekonomiku a/alebo manažment, resp. logistiku

Obsahová náplň

V cene je 5 modulov, t.j.11 školiacich dní = 94 hodín: Obstarávací proces – I. modul Obstarávací proces ako čiastkový proces hodnotového reťazca, zisťovanie potrieb a dispozície (metódy a spôsoby), postupy v materiálovom hospodárstve Výskum trhu v obstarávaní – II. modul Ciele, spôsoby a metódy výskumu trhu, ABC-analýza a hodnotenie rizika, príležitosti a riziká v spolupráci s dodávateľmi Manažment dodávateľského reťazca(Supply Chain Management – SCM) – III.modul Definícia a ciele SCM, postupy a procesy v hodnotovom reťazci, príležitosti na zlepšenie Cenová analýza – IV. modul Formy trhu, tvorba trhovej ceny, spôsoby kalkulácie, nákladové štruktúry, rôzne metódy cenovej analýzy Právne základy pre nákup – V. modul Majetok, vlastníctvo, výhrada vlastníckeho práva, zvláštne typy zmlúv, všeobecné obchodné verzus všeobecné nákupné podmienky, omeškanie dodávky, zmluvné pokuty,práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho Techniky vedenia rozhovorov a vyjednávania – VI. modul Techniky vedenia rozhovoru pri vyjednávaní, techniky argumentácie a kladenia otázok,fázový model(príprava,realizácia a záver), partnerské vyjednávanie (nepísané pravidlá – etiketa, etika) Spolupráca s dodávateľmi – VII. modul Vyhľadávanie dodávateľov, budovanie dlhodobých vzťahov s dodávateľmi, hodnotenie a výber dodávateľov,vytváranie úspešných vzťahov s kľúčovými dodávateľmi

Typ a platnosť osvedčenia:
Úspešní účastníci, ktorí absolvovali min. 80% kurzu, získavajú diplom od organizácie procure.ch. Ostatní získajú osvedčenie

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Oľga Balážová
tel: +421 34/772 23 36
mobil: +421 905 303 291
e-mail: a-omega@a-omega.sk

Adresa
Trenč.Teplice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 34/772 23 36
mobil: +421 905 303 291, +421 911 221 795
email: a-omega@a-omega.sk
web: www.a-omega.sk

Adresa
A–OMEGA, s.r.o.
Radlinského 2751, Malacky Zobraziť na mape