AKO VIESŤ ASSESSMENT CENTRUM (AC)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • osvojíte si modernú metódu výberu zamestnancov, ktorá Vám umožní objektívne posúdiť úroveň výkonu jednotlivca, respektíve jeho potenciálu vo vybraných kompetenciách.
 • získate ucelený prehľad o dôležitých aspektoch prípravy, organizácie a realizácie AC.
 • osvojíte si potrebné znalosti a zručnosti pre kvalifikované vedenie AC: efektívne pozorovanie, klasifikácia prejavov správania, poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby, písanie správ, atď.).
 • po tréningu budete schopní vytvoriť dizajn AC podľa zadaných požiadaviek, uplatňovať etické zásady pri realizácii AC, posudzovať kvalitu a vhodnosť jednotlivých metód AC, rozhodovať medzi využitím interného a externého AC a rozumieť problematike kompetenčných modelov.

Cieľová skupina

 • HR špecialisti
 • manažéri
 • pracovníci, ktorí sa zúčastňujú procesu výberu či už z externého, ale aj z interného prostredia

Obsahová náplň

 • AC ako metóda výberu – ciele a prínosy, porovnanie s ďalšími metódami
 • základné princípy AC
 • čo sa pozoruje a hodnotí – kompetencie a kompetenčné modely
 • metódy používané v rámci AC
 • AC krok za krokom (prípravná, organizačné a realizačné fázy)
 • časté chyby pozorovateľov AC a možnosti, ako ich eliminovať
 • zásady písania výstupných správ
 • poskytovanie spätnej väzby z AC

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mária Pipová
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
+421 918 329 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť


Adresa
Vilová 2, 851 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/642 828 *** zobraziť

mobil:
+421 918 329 *** zobraziť

email:
mega@... zobraziť

web: www.megaeducation.sk

Adresa
MEGA Education s.r.o.
Vilová 2, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)