Kurz: AKO VIESŤ ASSESSMENT CENTRUM (AC)

Popis kurzu

 • osvojíte si modernú metódu výberu zamestnancov, ktorá Vám umožní objektívne posúdiť úroveň výkonu jednotlivca, respektíve jeho potenciálu vo vybraných kompetenciách.
 • získate ucelený prehľad o dôležitých aspektoch prípravy, organizácie a realizácie AC.
 • osvojíte si potrebné znalosti a zručnosti pre kvalifikované vedenie AC: efektívne pozorovanie, klasifikácia prejavov správania, poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby, písanie správ, atď.).
 • po tréningu budete schopní vytvoriť dizajn AC podľa zadaných požiadaviek, uplatňovať etické zásady pri realizácii AC, posudzovať kvalitu a vhodnosť jednotlivých metód AC, rozhodovať medzi využitím interného a externého AC a rozumieť problematike kompetenčných modelov.Obsah kurzu

 • AC ako metóda výberu – ciele a prínosy, porovnanie s ďalšími metódami
 • základné princípy AC
 • čo sa pozoruje a hodnotí – kompetencie a kompetenčné modely
 • metódy používané v rámci AC
 • AC krok za krokom (prípravná, organizačné a realizačné fázy)
 • časté chyby pozorovateľov AC a možnosti, ako ich eliminovať
 • zásady písania výstupných správ
 • poskytovanie spätnej väzby z ACCieľová skupina

 • HR špecialisti
 • manažéri
 • pracovníci, ktorí sa zúčastňujú procesu výberu či už z externého, ale aj z interného prostrediaPoznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a študijný materiál. Fyzické osoby – zľava 20%.Kontaktná osoba

Mária Pipová
+421 2/642 828 81
mega@megaeducation.sk


Organizátor