INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV (VLASTNÉHO IMANIA) V ROKU 2016

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV (VLASTNÉHO IMANIA) V ROKU 2016

Cieľová skupina

EKONONOVIA, UČTOVNÍCI, PODNIKATELIA A POD.

Obsahová náplň

INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV (VLASTNÉHO IMANIA) V ROKU 2016

1. Legislatívna úprava inventarizácie

 • vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve
 • vybrané ustanovenia z postupov o účtovníctve
 • obsah vnútroorganizačného predpisu

2. Príprava inventarizácie majetku a záväzkov

 • príprava podkladov k inventarizácii
 • ustanovenie osoby zodpovednej za inventarizáciu
 • menovanie DIK, ÚIK

3. Realizácia inventarizácie

 • spôsoby vykonávania inventúr
 • vyhotovenie invent. súpisov a vyhotovenie zápisu
 • inventarizácia majetku
 • zistenie inventarizačných rozdielov

4. Usporiadanie inventarizačných rozdielov

 • určenie miery zodpovednosti
 • vymáhanie inventariyačných rozdielov
 • zaúčtovanie inventarizačných rozdielov

5. Opravné položky k majetku

 • inventarizácia opravných položiek
 • tvorba, rozpúšťanie neopodstatnených opravných položiek

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape