Bratislava

Daň z príjmov, DPH, Daňový poriadok,účtovná závierka, mzdy a personalistika - ukončenie roka 2017 +novely 2018 - 5 tém=4 lektoriov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

zmeny v zákonoch súvisiace s uzatvorením účtovného obdobia 2017 podnikateľských subjektov v SR platné od 1.1.2017 + zmeny od 1.1.2018

Cieľová skupina

účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, podnikatelia, mzdoví účtovníci, personalisti

Obsahová náplň

Zákon o účtovníctve

účtovná závierka za rok 2017

Daň z príjmov

Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu právnických osôb s prvou aplikáciu pre rok 2017. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním k dni z príjmov právnických osôb. Zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 z pohľadu právnických osôb.

DPH

Rozšírenie ustanovení o zábezpeke Trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH Rozšírenie vymedzenia investičného majetku pre potreby DPH Zosúladenie úpravy cestovných kancelárií s judikatúrou Súdneho dvora EÚ Samostatné vykazovanie kúpy ojazdených áut informácia o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2017 povinnosti platiteľov v poslednom zdaňovacom období roka 2016 diskusia

Daňový poriadok

informácia o rozšírení povinnosti elektronického doručovania Finančnej správe diskusia

Mzdy a personalistika

Zákonník práce minimálna mzda a minimálne mzdové nároky príplatky ku mzde

Sociálne poistenie

vymeriavací základ odvodov poistného vymeriavací základ pre výpočet PN odvodová úľava

Zdravotné poistenie

odvodová úľava odpočet na zdravotné poistenie

daň zo závislej činnosti

nezdaniteľná časť základu dane daňový bonus zdaňovanie dividend zmeny v ročnom zúčtovaní dane

Zmena životného minima – výpočet exekúcií

Lektor:
Ing.M.Dimitrovová-odborníčka na daň z príjmov PO, Ing. M.Horváthová, metodik účtovníctva, audítor, Ing. Ľ.Kožíková-odborníčka na DPH,Júlia Pšenková-odborníčka mzdy a personalistiku, Ing. Eva Ivaničová - odborníčka na Daňový poriadok

Termíny kurzov

07.02.2018

9:00 - 16:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Bratislava - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)