Bratislava

Daň z príjmov, DPH, účtovníctvo, mzdy a personalistika - novely 2017/2018 - 4 témy=4 lektori

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

zmeny v zákonoch súvisiace s uzatvorením účtovného obdobia 2017 podnikateľských subjektov v SR platné od 1.1.2017 + zmeny od 1.1.2018

Cieľová skupina

účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, podnikatelia, mzdoví účtovníci, personalisti

Obsahová náplň

Zákon o účtovníctve účtovná závierka za rok 2017 Daň z príjmov Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu právnických osôb s prvou aplikáciu pre rok 2017 Informácie v súvislosti s daňovým priznaním k dni z príjmov právnických osôb Zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2018 z pohľadu právnických osôb

DPH Rozšírenie ustanovení o zábezpeke Trojstranný obchod – zosúladenie so smernicou o DPH Rozšírenie vymedzenia investičného majetku pre potreby DPH Zosúladenie úpravy cestovných kancelárií s judikatúrou Súdneho dvora EÚ Samostatné vykazovanie kúpy ojazdených áut informácia o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2017 povinnosti platiteľov v poslednom zdaňovacom období roka 2016 diskusia Mzdy a personalistika Zákonník práce minimálna mzda a minimálne mzdové nároky príplatky ku mzde

Sociálne poistenie vymeriavací základ odvodov poistného vymeriavací základ pre výpočet PN odvodová úľava

Zdravotné poistenie odvodová úľava odpočet na zdravotné poistenie

daň zo závislej činnosti nezdaniteľná časť základu dane daňový bonus zdaňovanie dividend zmeny v ročnom zúčtovaní dane

5. Zmena životného minima – výpočet exekúcií

Lektor:
Ing.M.Dimitrovová-odborníčka na daň z príjmov PO, Ing. M.Horváthová, metodik účtovníctva, audítor, Ing. Ľ.Kožíková-odborníčka na DPH,Júlia Pšenková-odborníčka mzdy a personalistiku

Termíny kurzov

07.12.2017

9:00 - 16:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Bratislava - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 905 795 *** zobraziť

mobil:
+421 905 795 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)