Bratislava

Daňová a účtovná závierka právnickej osoby za rok 2016 + novely zákonov o dani z príjmov, DPH, účtovníctve, daňového poriadku od 1.1.2017 - 4 témy = 4 lektori

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

zmeny v zákonoch súvisiace s uzatvorením účtovného obdobia 2016 podnikateľských subjektov v SR platné od 1.1.2016 + zmeny od 1.1.2017

Cieľová skupina

účtovníci, audítori, daňoví poradcovia, podnikatelia

Obsahová náplň

 • Zákon o účtovníctve (9:00 – 10:00)

účtovná závierka za rok 2016

 • Daňový poriadok (10:00–10:30)

Vytýkacie konanie po novom (§17 ) Zmeny v predbežnom opatrení (§ 50) Sprísnené podmienky podávania námietok zaujatosti (§ 60) Nový inštitút – Skrátené vyrubovacie konanie (vyrubovací rozkaz § 68a) Ostatné nadväzujúce zmeny a legislatívno-technické zmeny v Daňovom poriadku

 • Daň z príjmov (11:15 – 13:45)

3.1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu PO (právnických osôb) s účinnosťou pre rok 2016

 • Zákon č. 180/2014 Z. z. (daň z prímov zo závislej činnosti)
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. (zrážková daň z príjmov za výkup odpadu)
 • Zákon č. 235/2015 Z. z. (definícia daňového výdavku, daňovník nezmluvného štátu, prijaté dary a pravidlá proti zneužívaniu, prijaté podiely na zisku, oslobodené príjmy, transferové oceňovanie, zmeny vyvolané zrušením reprodukčnej obstarávacej ceny, daňová vstupná cena finančného majetku, pohľadávky, záväzky, daňová licencia, zmeny v dani vyberanej zrážkou, peňažné a nepeňažné plnenia vyplácané od držiteľa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a i.)
 • Zákon č. 361/2015 Z. z. (investičný fond s premenlivým ZI)
 • Zákon č. 375/2015 Z. z. (zrušenie FNM)
 • Zákon č. 437/2015 Z. z. (finančné inštitúcie)
 • Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (sponzorské v športe a jeho vplyv na základ dane z príjmov u sponzora a sponzorovaného)

3.2 Informácie v súvislosti s daňovým priznaním 3.3. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 3.4. diskusia

 • DPH (14:00 – 16:00)

informácia o novele zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2017 povinnosti platiteľov v poslednom zdaňovacom období roka 2016 diskusia

Lektor:
Ing.M.Dimitrovová-daň z príjmov Ing. M.Horváthová, MFSR, metodik účtovníctva, audítor, Ing. Ľ.Kožíková-DPH, Ing. Ivaničová - MF SR-správa daní,

Termíny kurzov

08.02.2017

9:00 - 16:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
mobil: +421 905 795 501
e-mail: info@agenturapro.sk

Adresa
Bratislava - COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 795 501
mobil: +421 905 795 501
email: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape