Kurz: Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov PO je organizovaná v rozsahu 30 hodín, pre TPO, ktorým končí po 5-tich rokoch platnosť osvedčenia. Uchádzačovi v termíne konania odbornej prípravy ešte musí platiť osvedčenie odbornej spôsobilosti. Ďalšia odborná príprava sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov.Obsah kurzu

Aktuálne legislatívne zmeny v oblasti ochrany pred požiarmi za posledných 5 rokov. BONUS : Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov aj s vyhodnotením. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.besoft.sk, kde je zverejnená pozvánka a prihláška.Cieľová skupina

technik požiarnej ochranyKontaktná osoba

Ing. Denisa Pangrácová
+421 911 650 655
pangracova@besoft.sk


Organizátor