Kurz prvej pomoci

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti na poskytovanie prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl.Ministerstva zdravotníctva SR č.398/2010 Z.z.

Cieľová skupina

Verejnosť, zamestnanci a všetci, ktorí chcú získať vedomosti a zručnosti potrebné na poskytovanie prvej pomoci. Kurz organizujeme v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z..

Obsahová náplň

  • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
  • účastníci budú oboznámení so základnými život zachraňujúcimi úkonmi pri poruche vedomia, dýchania, poraneniach a pod.
  • prostredníctvom didaktických pomôcok si prakticky nacvičia základnú neodkladnú podporu životných funkcií a naučia sa poskytnúť prvú pomoc pri poruchách dýchania, dusení sa, zlomeninách, krvácaní, zlyhaní srdcovej činnosti, náhlej mozgovej príhode
  • oboznámia sa s činnosťou a využitím moderného defibrilátora, ktorý dokáže analyzovať, priebežne kontrolovať činnosť srdca a zhodnotiť potrebu výboja pri zástave srdca v rámci resuscitácie

Termíny kurzov

24.04.2018
18.06.2018

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 8 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Anna Dérerová
mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
dererova@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrová 2/A , Bratislava - Ružinov, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Krakovská 23, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)