Zákon o odpadoch - nová etapa od 1.1.2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami a povinnosťami vyplývajúcimi z nového zákona o odpadoch. Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu nových zmien. Lektorka prejde s účastníkmi nový zákon, zmeny a nové povinnosti.

Cieľová skupina

Seminár je určený pracovníkom, ktorí sú v organizácii poverení riadením oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ŽP. V prípade konkrétnych otázok, ich môžete zaslať vopred. Účastníci seminára majú možnosť zakúpiť softvérovú aplikáciu ŽP s 10 % zľavou

Obsahová náplň

  • Čo priniesol nový zákon o odpadoch?
  • Základné pojmy, prechodné ustanovenia platnosti zákona.
  • Zásadné nové povinnosti právnických a fyzických osôb,
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov.
  • Rozhodnutia, súvislosti.
  • Nové vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch.
  • Riešenie konkrétnych problémov z praxe podľa otázok

    účastníkov. Diskusia.

Lektor:
Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Anna Dérerová
mobil: +421 911 650 622
e-mail: dererova@besoft.sk

Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrová 2/A , Bratislava - Ružinov, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 055/720 16 10-4
email: besoft@besoft.sk
web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape