Manikúra a gélová aplikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

modulový kurz:

 1. Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hodín
 2. Nechtová modelácia UV gélom – 82 hodín
 3. Nechtová modelácia akrylom – 82 hodín

Cieľová skupina

Pre zamestnaných a nezamestnaných s ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti poskytovania služieb manikúry. Počet hodín: 284

Vzdelávací program je zostavený modulovo z toho dôvodu, že záujemca môže absolvovať iba vybrané moduly, ktoré potrebuje pre výkon odbornej činnosti, prípadne môže absolvovať vzdelávací program v plnom rozsahu.

Komplexné vedomosti z oblasti manikérskych služieb získava absolvovaním všetkých modulov. Absolvent vzdelávacieho programu má po ukončení kurzu vedomosti a praktické zručnosti ošetrovania rúk, má vedomosti o hygiene a kožných chorobách, pozná základy teórie pestovania rúk a nechtov, vie vykonať praktické úkony pri vykonávaní manikúry, zručnosti pri modelovaní gélových nechtov, pozná moderné postupy v nechtovom dizajne a vie zaobchádzať s manikérskymi nástrojmi. Pozná základné ekonomické pojmy a právne formy podnikania.

Obsahová náplň

modul: Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty

 • Základné pojmy manikúry
 • Hygiena, epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Ochorenia kĺbov ruky
 • Manikérske nástroje a pomôcky, manipulácia s nástrojmi
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Postup v prípade poradenia v manikúre
 • Pracovné postupy v manikúre
 • Technologický postup pri depilácií a epilácií
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu- lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci

modul: Nechtová modelácia UV gélom

 • Hygiena, epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtu
 • Choroby nechtov na rukách
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Manikúra pred nanášaním gélu, úprava nechtov
 • Gélová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu
 • Ošetrovanie nechtov a okolia nechtov po modelovaní gélových nechtov
 • Doplňovanie a oprava gélových nechtov

modul: Nechtová modelácia akrylom

 • Hygiena, epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, anatómia nechtu
 • Choroby nechtov na rukách
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov
 • Manikúra pred nanášaním akrylu, úprava nechtov
 • Akrylová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu
 • Ošetrovanie nechtov a okolia nechtov po modelovaní akrylových nechtov
 • Doplňovanie a oprava akrylových nechtov

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 202 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Šimová Jana, PhDr.
tel:
+421 911 454 *** zobraziť

mobil:
+421 911 454 *** zobraziť

email:
avprievidza@... zobraziť


Adresa
Bakalárska 2, 971 01 Prievidza

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 454 *** zobraziť

mobil:
+421 911 454 *** zobraziť

email:
avprievidza@... zobraziť

web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Prievidza
Bakalárska 2, Prievidza Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)