DETAIL KURZU

Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre roky 2018 a 2019

Od:

sféra, a.s.

Bratislava

Popis kurzu

V najbližšom čase plánuje Ministerstvo financií SR vydať nové usmernenie, ktoré podstatne zmení doterajšie pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní a tieto pravidlá majú platiť aj spätne za rok 2018.


Podľa pracovnej verzie tohto dokumentu majú byť zavedené viaceré zjednodušenia predovšetkým pre tuzemské závislé osoby.
Pre zahraničné závislé osoby sa pripravuje okrem vybraných zjednodušení aj sprísnenie pravidiel napr. rozšírením okruhu daňovníkov, ktorí budú potrebovať úplnú dokumentáciu vrátane benchmarkingovej štúdie.

Lektor seminára predstaví najnovšie pravidlá, odporučí najvhodnejšie postupy voči daňovému úradu a tiež ponúkne argumentáciu pre prípad daňovej kontroly.

PROGRAM:

 • Definície závislých osôb - rozdelenie závislých osôb podľa povinnosti viesť dokumentáciu
 • Režimy transferového oceňovania vs. rozsah dokumentácie
 • Nové usmernenie a jeho vzťah k predchádzajúcim usmerneniam (časová pôsobnosť a najdôležitejšie rozdiely)
 • Základné pravidlá pre vedenie dokumentácie (agregácia transakcií, významnosť, tuzemské a zahraničné transakcie, analýza porovnateľnosti)
 • Úplná dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
 • Základná dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
 • Skrátená dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
 • Žiadna dokumentácia (kritéria pre oslobodenie od vedenia dokumentácie)
 • Dokumentácia z pohľadu subjektov v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC
 • Otázky a diskusia

Obsah kurzu

HARMONOGRAM:

 • 08:30 – 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 – 10:30 prednáška
 • 10:30 – 10:45 prestávka, občerstvenie
 • 10:45 – 12:00 prednáška
 • 12:00 – 12:45 obedňajšia prestávka
 • 12:45 – 14:45 prednáška 
 • 14:45 – 15:30 diskusia
 • 15:30             predpokladaný záver

O LEKTOROVI:

Mgr. Ing. Radoslav Polaček

– dlhodobo sa profesionálne venuje problematike firemného a projektového financovania, risk manažmentu a investíciám do inovatívnych spoločností. Pôsobil v bankovom sektore ako senior risk manažér so schvaľovacou kompetenciou a so špecializáciou na financovanie špecifických projektov, nehnuteľností a veľkých firemných klientov. Skúsenosti v oblasti firemného a projektového financovania získal tiež na medzinárodných projektoch v poradenskej spoločnosti Ernst & Young so zameraním na fúzie, akvizície a oceňovanie podnikov. Vyštudoval Ekonomickú fakultu TU Košice so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie, a získal tiež Risk Diploma Path na Bocconi School of Management, Miláno. Absolvoval mnoho odborných školení v zahraničí (Londýn, Frankfurt, Praha.).

Cieľová skupina

Účtovníci, pomocní účtovníci, fakturanti, daňoví poradcovia, finačníci.
Hodnotenie
Organizátor