DETAIL KURZU

Tímový koučing alebo ako vytvoriť šikovný a výkonný tím (letná zľava 50%)

Od:

BALANCED s.r.o.

Bratislava

Popis kurzu

Cieľom nášho školenia je tréning, kde Vás naučíme ako VIESŤ meeting/poradu, tak aby sme dosahovali zapojenie všetkých zúčastnených, dosahovali výsledky a nebola to NUDA! Kedysi mi môj šéf povedal: Tvoj team je ako tvoje zrkadlo! Cesta k výbornému manažérovi nebýva jednoduchá. Ako postupne rozvíjať seba, svoj tím a ako urobiť potrebné zmeny. Naučíme Vás nielen AKO? to urobiť, ale počas školenia stanovíme ČO? treba vykonať na dosiahnutie stanovených cieľov. Je to naozaj tak? Je to šťastie? Nie je to tak trochu o tom, že dokázal, s tými ľuďmi otvorené komunikovať, že ich motivoval a inšpiroval svojou pracovitosťou?Obsah kurzu

 • Ako efektívne komunikovať a spolupracovať v tíme?
  • Čo sa očakáva od tímového vedúceho a čo sa očakáva od člena tímu?
  •  Ako viesť a riadiť tímové porady a efektívne využívať pravidlá tímového vedenia?
  • Zručnosti prípravy, organizácie a hodnotenia pravidelných stretnutí, výmen informácií a stretnutí za účelom riešenia problémov. Ako využiť potenciál všetkých členov v tíme? Charakteristiky a úloha vedúceho tímu
  • Využitie potenciálu tímu a jeho rozvoj Smiech na porade – ako oživiť nudné porady a zároveň dosiahnuť lepšie výsledky. Podmienky efektívnej tímovej spolupráce Ako sa správne pripraviť na meeting?
  •  Ako správne viesť a vyhodnotiť poradu. Vedení tímu k dosiahnutiu spoločného tímového rozhodnutia Vedenie tímovej práce pri riešení problémov Prekonávanie prekážok v komunikácii s kolegami a nadriadenými
  • Predaj myšlienky, návrhov kolegom a nadriadeným Efektívne informovanie kolegov a nadriadených Správanie v stresových situáciách
  • Proaktívna komunikácia s nadriadenými Ako efektívne komunikovať s kolegami a podriadenými? Aké sú hlavné prekážky hierarchickej komunikácie a ako ich prekonávať?
  • Ako presvedčiť nadriadeného a ako ho efektívne informovať? Ako nadriadenému poskytnúť spätnú väzbu?Plán na úspešnú zmenu.
  Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš tréning bol vyBalancovaný, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria cca 70 % času tréningu): · Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie. · Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne. · Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií. Trening je možné prispôsobiť Vaším potrebám v prípade otázok ma kontaktujte Dušan Straňák 0911 895 440 dusan@balanced.sk

Cieľová skupina

Cieľová skupina Manažéri, teamleadri, vedúci pracovníci Chceme Vás naučiť ako viesť úprimný a otvorený rozhovor s Vašimi podriadenými. Ako Vás to budeme učiť? Tak ako v živote, skúsime si to! Rozhovory s podriadenými. Praktické nácviky rozhovorov so zameraním na rozvoj podriadeného a pozitívnu zmenu.
Certifikát áno - poskytujeme + možnosť individuálneho koučingu po skončení tréningu Poznámka k cene

tréning poskytujeme aj priamo vo firmách - možnosť individuálnej úpravy podľa potrieb klienta - možnosť koučingu po skončení školenia

Kontaktná osoba

Dušan Straňák
0911895440
dusan@balanced.sk

Hodnotenie
Organizátor