DETAIL KURZU

Skončenie pracovného pomeru vo svetle najnovšej judikatúry

sféra, a.s.

Popis kurzu

Seminár je prakticky zameraný, s mnohými príkladmi z aplikačnej praxe a s dôrazom na obsahové náležitosti jednotlivých dokumentov týkajúcich sa skončenia PP. Počas celého seminára bude taktiež ponechaný priestor na konkrétne otázky či aplikačné problémy, ktoré trápia účastníkov seminára. 
Obsah kurzu

Program: 

 • Stručná charakteristika jednotlivých foriem skončenia pracovného pomeru s dôrazom na skončenie PP dohodou, výpoveďou, skončenie PP v skúšobnej dobe a okamžité skončenie PP
 • Výber správnej formy skončenia pracovného pomeru
 • Ako správne negociovať skončenie pracovného pomeru s protistranou a akým rizikám je potrebné sa vyhnúť
 • Účasť zástupcov zamestnancov na procese skončenia PP so zamestnancom
 • Ako správne určiť nároky zmluvných strán pri skončení PP s dôrazom na výpovednú dobu, odstupné, odchodné a nevyčerpanú časť dovolenky
 • Povinnosti voči zamestnancovi a orgánom verejnej moci pri skončení PP (potvrdenie o zamestnaní, pracovný posudok odhlasovacie povinnosti, sankcie a pod.)
 • Ako postupovať v pracovnoprávnom spore o neplatné skončenie PP (ako sa uplatňujú nároky, ďalšie zamestnávanie počas pracovného sporu, nároky z neplatného skončenia PP)
 • Najnovšia judikatúra slovenských súdov k skončeniu PP (dôraz na skončenie PP výpoveďou a okamžité skončenie PP)
 • Diskusia

Harmonogram:

 • 08:00 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:50 obed
 • 11:50 - 14:05 prednáška
 • 14:05 - 14:15 prestávka
 • 14:15 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať