Detail kurzu

Účtovná závierka k 31.12.2019

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Popis kurzu

Účtovná závierka je zrkadlom každej spoločnosti. Prostredníctvom verejného registra môže do nej nahliadnuť ktokoľvek. Preto by sa jej príprava nemala podceniť. Za prípadné chyby totiž hrozí pokuta od daňového úradu až do výšky 3 milióny eur.

Cieľom jednodňového seminára je oboznámiť účastníkov s právnymi predpismi pre účtovnú závierku veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu, a tým uľahčiť jej zostavenie.

Účtovnú závierku tvoria tri súčasti – súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky. Práve príprave poznámok venujú účtovníci najviac času. V KPMG už 20 rokov pripravujeme vzorovú účtovnú závierku. Účastníci seminára dostanú tento praktický návod vo forme brožúry. Na školení sa zameriame najmä na obsah poznámok.

Účtovná závierka, vrátane obsahu poznámok, sú upravené zákonom o účtovníctve a právnymi predpismi vydanými Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Obsah kurzu

Obsah školenia

  • Zmeny účtovných predpisov v priebehu roku 2019
  • Vzorová účtovná závierka k 31. decembru 2019
  • Poznámky ako tretia súčasť účtovnej závierky (budeme prechádzať požiadavky na obsah poznámok, bod po bode podľa opatrenia MF SR k účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu)
  • Najčastejšie chyby pri vypracovaní poznámok


PROGRAM

08.30 – 09.00 registrácia
09.00 – 12.00 seminár
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.00 seminár

V POPLATKU SÚ ZAHRNUTÉ
  • publikácia Vzorová účtovná závierka 2019 pre veľké účtovné jednotky (t. j. súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky) v slovenskom jazyku, spolu asi 80 strán,
  • elektronická interaktívna verzia Vzorová účtovná závierka 2018 pre veľké účtovné jednotky,
  • občerstvenie, obed.

Kontaktná osoba

Monika Súkenníková
+421 903907016
msukennikova@kpmg.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať