DETAIL KURZU

ACCA Foundations in Accountancy (FIA) - FA2 Maintaining Financial Records

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Popis kurzu

FIA predstavuje základnú, medzinárodne uznávanú účtovnícku kvalifikáciu, ktorú zostavila asociácia ACCA. Pozostáva zo zloženia maximálne siedmych skúšok a etického modulu. Je vhodná pre začiatočníkov v oblasti účtovníctva alebo pracovníkov v oblasti financií, ktorí nemajú predchádzajúce účtovnícke vzdelanie. Taktiež je vhodná pre ľudí, ktorí majú skúsenosti so slovenskými účtovnými predpismi a potrebujú pre svoju pracovnú pozíciu medzinárodné účtovné štandardy a znalosť odborného anglického jazyka.

FIA sa dá začať štúdiom práve tej úrovne, ktorá najlepšie zodpovedá predchádzajúcim skúsenostiam a znalostiam. Avšak, odporúča sa začínať štúdiom Introductory úrovne, najmä ak nemáte predchádzajúce vzdelanie v oblasti financií alebo pokiaľ ste neštudovali predtým v anglickom jazyku.

FIA je vynikajúcim štartovacím bodom pre budúce štúdium ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Obsah kurzu

  • Pre aké zamestnanie je FIA vhodná?

S touto kvalifikáciou môžete vykonávať rôzne povolania v oblasti účtovníctva v malých a stredných podnikoch ako aj centrách zdieľaných služieb. Po zložení skúšok budete mať prehľad o finančnom a manažérskom účtovníctve.

Ako dlho trvá štúdium?

Od zloženia prvej skúšky až po úroveň najvyšších skúšok sa dá štúdium zvládnuť v priebehu jedného roka, v závislosti od tempa, ktoré zvolíte. Na štúdium totiž nie je žiaden časový limit.

Obvykle študenti plánuvjú jednu FIA úroveň za rok. Napríklad, pri štúdiu od najnižšej úrovne, Introductory úroveň študent prejde v prvý rok, Intermediate v druhý rok a Diploma v treťom roku. Podľa úrovne skúseností a znalostí môžete začať aj s Diploma level a ukončiť štúdium počas jedného roku.

Počas štúdia po zvládnutí jednotlivých úrovní štúdia získavate príslušné diplomy a certifikáty ako doklad.

Študijné materiály

Na každý predmet používame výlučne materiály BPP Learning Media, ktoré majú štatút Approved Content od ACCA. Počas kurzu používame BPP Course Notes, ktoré obsahujú teóriu a množstvo ilustračných príkladov a BPP Practice and Revision Kit, kde je na každú tému množstvo príkladov na precvičenie. Je možné objednať aj BPP Study Text, kde je teória podrobnejšie vysvetlená a používa sa ako referenčná kniha.

Kurzy – štruktúra, termíny a poplatky

„Introductory“ – ACCA Diploma in Financial and Management Accounting

FA1 - Recording Financial Transactions     2 dni         21.-22.10.2019                             180                                                                                                                                                        10.-11.02.2020
MA1 - Management Information                 2 dni       05. - 06.12.2019                            180
                                                                                            23. - 24.03.2020

Úroveň „Intermediate“ – ACCA Diploma in Financial and Management Accounting

FA2 - Maintaining Financial Records           3 dni         23.-25.10.2019                             270                                                                                                                                                        11.-13.12.2019
MA2 - Managing Costs and Finance            3 dni         04. - 06.12.2019                          270
                                                                                              12. - 14.02.2020

Úroveň „Diploma“ – ACCA Diploma in Accounting and Business

FAB - Accountant in Business                     4 dni         12.-17.03.2020                             360                               
FMA - Management Accounting                 5 dní         15. - 21.01.2020                            450
FFA - Financial Accounting                          5 dní         20 - 28.11.2020                             450

Kontaktná osoba

Monika Súkenníková
+421 903907016
msukennikova@kpmg.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať