DETAIL KURZU

Špecifické požiadavky zákazníka JLR

QMS Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Povinnosť dodávateľa JaguarLand Rover zabezpečiť plnenie požiadaviek koncernu je vyjadrená v nižšie uvedených aktualizovaných a prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom Špecifické požiadavky zákazníkov.

cieľ
Pochopenie požiadaviek zákazníka, ktoré sú definované v aktualizovanom vydaní Špecifické požiadavky zákazníkov ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu JaguarLand Rover.

cena školenia
199,- eur bez DPH

Cieľová skupina

pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern JaguarLand Rover, 
Certifikát Účastník obdrží certifikát o účasti. Poznámka k cene

V cene kurzu sú zahrnuté školiace materiály, občerstvenie a obed.

Kontaktná osoba

Anna Křížová
0948 150 356
krizova@qms.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať