Detail kurzu

Popis kurzu

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je:
  • Pripraviť poslucháča na používanie slovenského jazyka, osobitne schopnosť študovať dennou formou na verejnej vysokej škole v slovenskom jazyku a v sociálnom živote, ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, a to inštitucionálne alebo samostatné na úrovni B2.1.
  • Podporiť rozvoj osobnosti poslucháča a jeho zmyslu pre život v Slovenskej republike prostredníctvom obohatenia dialógom kultúr.
  • Vymieňať si informácie o každodennej životnej situácii v krajine.
  • Prekonávať jazykové bariéry na zvýšenie mobility v osobnom živote.

Obsah kurzu

Rozsah vzdelávacieho programu:
  • Intenzívna jazyková a odborná výučba
Intenzívny predjazykový kurz - 5 hodín denne, celkom 100 hodínKombinácia jazykovej a odbornej prípravy - 3hod./denne jazyková príprava, 3hod./denne odborná príprava, celkom 480 hodín.Odborná príprava sa realizuje podľa špecializácie vysokoškolského štúdia, na ktoré sa hlási uchádzač: ekonomické vedy a spoločenské vedy (matematika, ekonomika, náuka o spoločnosti a logika).
  • Testovanie jazykových zručností na úrovni A1, A2, B1, B2.1.

Cieľová skupina

Poslucháči zo zahraničia s ukončeným úplným stredoškolským vzdelaním, ktorí sa budú pripravovať na vysokoškolské štúdium na slovenských vysokých školách ekonomického a spoločenskovedného zamerania.
Certifikát Testovanie jazykových zručností na úrovni A1, A2, B1, B2.1 Poznámka k cene

Intenzívna jazyková a odborná výučba, celkovo 580 vyučovacích hodín – 2.490.- eur

Kontaktná osoba

Milan Staňo
+421 2 6729 5169
milan.stano@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor