Detail kurzu

Biznis simulácia

Educat Service s.r.o.

Popis kurzu

Je podnikateľský duch niečím vrodeným, alebo je to zručnosť, ktorej sa dá naučiť? Sme presvedčení, že ak dáme ľuďom príležitosť vyskúšať si riadiť vlastný podnik, tak získajú ten správny prehľad o tom ako funguje veľký biznis a inými očami uvidia svoju vlastnú prácu aj prácu svojich kolegov. 

 

Business simulácia je zážitkové školenie, ktoré práve dáva ľuďom unikátnu skúsenosť riadiť vlastný podnik, pričom bez rizika straty skutočných peňazí ;) Toto školenie vám ukáže holistický pohľad na fungovanie výrobného podniku a naučí vás porozumieť ako sa správne rozhodovať o:

·      stratégii spoločnosti,

·      cenovej politike, 

·      výrobných kapacitách strojov,

·      financovaní investícií,

·      expanzii na zahraničné trhy,

·      vývoji a kvalite nových produktov.

 

Každý si z biznis simulácie odnesie niečo iné - niektorí pochopia, aké je dôležité pripraviť rozpočet, iní zistia, že treba mať na rozhodovanie tie správne informácie, a ďalším sa doslova otvoria oči keď zistia nečakané súvislosti medzi rôznymi rozhodnutiami a ich dopadmi alebo keď si na vlastnej koži vyskúšajú čo obnáša práca iných profesií. Zamestnanci finančného oddelenia si vyskúšajú rolu riaditeľa výroby, či predaja a naopak zamestnanci z oddelenia výroby, predaja alebo logistiky sa zase naučia pripraviť a analyzovať  finančné výkazy.

Všetci však získajú ten správny nadhľad o tom ako funguje biznis v trhovom prostredí a pochopia, aké je dôležité správne zosúladiť nákupy surovín s výrobou, výrobu s predajom a to všetko spolu s finančnými možnosťami.

 

Kurz Biznis simulácia vieme poskytnúť v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Obsah kurzu

Business simulácia trvá 2 dni, počas ktorých simuluje reálne situácie riadenia podniku počas jedného roka. Účastníci sú rozdelení do skupín - každá skupina má svoj vlastný podnik a všetky podniky si navzájom konkurujú. Účastníci robia strategické aj operatívne rozhodnutia a na hracom pláne potom vidia dôsledky týchto svojich rozhodnutí. 

Simulácia poskytuje v každej chvíli a prakticky na jeden pohľad obraz celého podniku, keď sú na  hracom pláne kompaktne zobrazené továrne a výrobné linky, sklady materiálu a hotových výrobkov, investície do nových trhov alebo výrobkov, pohľadávky, záväzky, úvery, peniaze a iné finančné informácie.

Na konci každého štvrťroka zostaví každý tím súvahu a výkaz ziskov a strát a vypočíta vybrané finančné ukazovatele, pričom  výsledky tímov sa navzájom porovnávajú.

 

1. deň

Účastníci sa stávajú riaditeľmi (generálnymi, finančnými, predaja či výroby) spoločnosti, ktorá už nejaký čas funguje. Vysvetľujú sa pravidlá simulácie a spoločne sa prejdú všetky kroky prvého štvrťroku. 

Po skončení 1. štvrťroku má každý tím priestor na vytvorenie vlastnej stratégie, nákup prieskumov trhu, naplánovanie cenotvorby a rozhodnutia o investíciách do výrobných kapacít alebo rozšírení sortimentu výrobkov. Následne sa nasimuluje reálny trh, kde tímy súťažia v tendroch. Po pridelení kontraktov vyrábajú a dodávajú tovar, splácajú záväzky a úvery, atď. Po skončení druhého štvrťroku je porovnanie výsledkov tímov a plánovanie 3. štvrťroku.

 

2. deň

Príprava na tretí štvrťrok, prípadná korekcia stratégie, vyhodnotenie ponúk do tendrov a celý cyklus tretieho štvrťroku. Po skončení nasleduje porovnanie výsledkov a príprava rozpočtu na 4. štvrťrok. Medzi jednotlivými štvrťrokmi prebieha moderovaná skupinová diskusia o rôznych aspektoch plánovania a rozhodovania sa medzi alternatívami, ktoré simulácia aj reálny život ponúkajú.

Nasleduje simulácia 4. štvrťroku, po skončení ktorého tímy vidia dôsledky všetkých svojich rozhodnutí, a keď sa ukáže, či zvolená stratégia bola tá správna. Prezentácie tímov a finálne vyhodnotenie prostredníctvom simulácie investovania na burze, kde sa účastníci snažia predať svoj podnik investorom čo najvýhodnejšie, ale zároveň si aj sami vytvoria vlastné investičné portfólio.

Cieľová skupina

Toto školenie je prínosom pre všetkých zamestnancov výrobných podnikov na všetkých úrovniach - od nováčikov až po vrcholový manažment. Biznis simulácia funguje najlepšie v rôznorodých skupinách, kde sú pomiešaní ľudia z rôznych oddelení a rôznych úrovní organizačnej hierarchie. 

Školenie je taktiež vhodné pre kohokoľvek, kto potrebuje k svoje práci dokonale chápať ako funguje výrobný podnik – poradcovia, konzultanti, audítori, bankári a pod. 

Školenie je vhodné pre 10 – 20 účastníkov, ktorí sú rozdelení do tímov. 

Certifikát Certifikát o absolvovaní Poznámka k cene

Toto školenie sa dá objednať ako 2-dňový kurz na mieru pre skupinu v počte 10-20 účastníkov za cenu 2400 EUR bez DPH. V prípade, ak ste firemný klient nad 10 osôb, uveďte to do poznámky v objednávke.

Hodnotenie
Organizátor