Detail kurzu

Finančné účtovníctvo podľa IFRS

Educat Service s.r.o.

Popis kurzu

Tento kurz sa venuje medzinárodným účtovným štandardom IFRS, ktorý vieme ušiť na mieru vašim individuálnym potrebám. Trvanie kurzujeho obsahová náplň, aj hĺbka prebratia jednotlivých tém je preto úplne flexibilnáa akýkoľvek  kurz vieme bez problémov prispôsobiť vašim požiadavkám.

Kurz je vedený skúseným lektorom, sú interaktívne a s množstvom starostlivo vyberaných ilustratívnych príkladovpre jednoduchšie pochopenie zložitej problematiky.

Kurz vieme poskytnúť v slovenskom alebo anglickom jazyku. 

Obsah kurzu

Obsahom kurzu sú ľubovoľné témy a IFRS štandardy podľa vášho výberu:

·      Koncepčný rámec IFRS

·      IAS 1, IAS 7: Štruktúra finančných výkazov podľa IFRS

·      IFRS 13: Reálna hodnota

·      IAS 2: Zásoby 

·      IFRS 15: Výnosy 

·      IAS 16, 38, 40 IFRS 5: Hmotný a nehmotný majetok

·      IFRS 16: lízing

·      IAS 37: Záväzky a rezervy

·      IAS 36: Znehodnotenie majetku

·      IFRS 9: Finančné nástroje

·      IAS 21: Prepočet cudzej meny

·      IFRS 3, IFRS 10: Konsolidácia a goodwill

·      IAS 8: Zmeny odhadov, účtovných metód a chyby

·      IAS 12: Odložené dane

·      Porovnanie so slovenskými účtovnými pravidlami

Ďalšie témy podľa vášho výberu

Cieľová skupina

·      Finanční manažéri 

·      Špecialisti z oblasti účtovníctva a financií

·      Audítori

·      Ktokoľvek, kto potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS

Certifikát Certifikát o absolvovaní Poznámka k cene

Toto školenie sa dá objednať ako kurz na mieru za cenu 600-950 EUR bez DPH za jeden školiaci deň, pre firemnú skupinu v počte od 5 do 20 účastníkov. V prípade, ak ste firemný klient nad 5 osôb, uveďte to do poznámky v objednávke.

Hodnotenie
Organizátor