Detail kurzu

Manažérske účtovníctvo a finančná analýza

Educat Service s.r.o.

Popis kurzu

Tento kurz sa venuje rôznym aspektom manažérskeho účtovníctva a finančnej analýzy, úlohou ktorého je príprava podkladov pre tie správne rozhodnutia manažmentu. Kurz vieme ušiť na mieru vašim individuálnym potrebám a bez problémov prispôsobiť vašim požiadavkám. Trvanie kurzujeho obsahová náplň, aj hĺbka prebratia jednotlivých tém je preto úplne flexibilná.

Kurz je vedený skúseným lektorom, jednotlivé moduly sú interaktívne a s množstvom starostlivo vyberaných ilustratívnych príkladov pre jednoduchšie pochopenie zložitej problematiky.

Kurz vieme poskytnúť v slovenskom alebo anglickom jazyku. 

Obsah kurzu

Obsahom kurzu sú ľubovoľné témy z oblasti manažérskeho účtovníctva a finančnej analýzy podľa vášho výberu:

·      Klasifikácia a členenie nákladov, 

·      Ako vypočítať náklady na výrobok alebo službu?

·      Hlavné kalkulačné metódy – Absorption Costing, Marginal Costing, Throughput Accounting, Activity Based Costing, Target Costing, Life-Cycle costing

·      Optimalizácia skladových zásob

·      Optimalizácia výroby a limitujúce faktory

·      Za akú minimálnu cenu predať výrobok alebo službu?

·      Oplatí sa prijať jednorazovú zákazku za stanovených podmienok?

·      Metóda relevantných nákladov pri rozhodovaní sa

·      Kvalitatívne a nefinančné faktory pri rozhodovaní sa

·      Ako zakomponovať riziko a neistotu do rozhodovania sa

·      Cenotvorba – rôzne metódy

·      Rozpočtovanie, rôzne metódy

·      Analýza odchýliek pre výrobné podniky

·      Finančná analýza prostredníctvom finančných ukazovateľov

Cieľová skupina

·      Pracovníci zodpovední za vybudovanie a optimálne nastavenie kontrolingu. 

·      Pracovníci zodpovední za rozpočet a sledovanie odchýliek. 

·      Pracovníci, ktorí sa podieľajú na príprave a schvaľovaní nových projektov

Certifikát Certifikát o absolvovaní Poznámka k cene

Toto školenie sa dá objednať ako kurz na mieru za cenu 600-950 EUR bez DPH za jeden školiaci deň, pre firemnú skupinu v počte od 5 do 20 účastníkov. V prípade, ak ste firemný klient nad 5 osôb, uveďte to do poznámky v objednávke.

Hodnotenie
Organizátor